536

Återanvända Teslabatterier tar historisk båt in i framtiden

Kanske har du hoppat på sightseeingbåten M/S Sylvia och följt med på ”the Vasa Tour” som tar dig längs med Vasaskeppets jungfrufärd till den plats där skeppet förliste 1628.  Kanske vet du inte att den historiska passagerarbåten är en föregångare i omställningen mot en hållbar framtid. Eco Sightseeing Sthlm AB och El & Marinteknik AB har byggt världens första ”Tesla second life” helelektriska passagerarbåt som drivs med återanvända Teslabatterier.

Eco Sightseeing Sthlm AB har under 2019/2020 tillsammans med El & Marinteknik genomfört en världsunik elkonvertering av båten M/S Sylvia. Batterierna som användes vid el konverteringen är återanvända ”second life” batterier från Tesla. Målet var att erbjuda miljömedvetna sightseeing- och charterupplevelser för alla.
För oss på Kungliga Djurgården står hållbarhet i fokus och vi kollegor på  Djurgården säger tack till dig Elias Nilsson för att du gått före och visat vägen. Självklart vill vi dela mer information om projektet:

Ungt företag med höga ambitioner

Eco Sightseeing Sthlm AB är ett ungt företag med höga ambitioner inom hållbara upplevelser på sjön. Elias Nilsson grundade företaget 2019 med en uttalad ambition att driva på utvecklingen för ett fossilfritt Sverige. Inspirerad av den svenska klimataktivisten Greta Thunberg och hennes tes ”No one is to small to make a difference”.

Jag ville påskynda utvecklingen av hållbar sjöfart i nära stadsvatten – den bransch där jag själv verkar. I Stockholm har det pratats om konvertering av kommersiella fartyg i många år. Prat och prat men ingenting har hänt. Nu är det dags för handling. Det som idag kallas för cirkulär ekonomi borde vara en självklarhet – att utgå från de resurser vi har, att hellre återvinna och renovera än att kassera och köpa nytt. ” säger Elias.

I juli 2019 tog regeringen beslut om att ta fram en strategi för att få Sverige att ställa om till cirkulär ekonomi.
”Jag tror att vi kommer se många nya miljöinnovationer inom den närmaste tiden. Prövningarna som hela världen nu tillsammans tvingas hantera, i och med pandemin, påminner oss om att sättet vi lever på och valen vi gör får konsekvenser. Jag hoppas att fler rederier skall göra som vi och ta steget in i framtiden ” säger Elias.

Ecosightseeing samarbetar med El & Marinteknik. Det gemensamma intresset för miljöteknik, hållbarhet och cirkulär ekonomi var grundstenarna för ett innovativt samarbete mellan Ecosightseeing och El & Marinteknik. Tillsammans har de två företagen genomfört en världsunik el konvertering av den historiska passagerarbåten M/S Sylvia. Båten drevs tidigare av en traditionell Perkins-dieselmotor som numera är ersatt med återvunna Tesla batterier som El & Marinteknik* installerat.

Installationen av återanvända Teslabatterier

Installationen av Tesla batterier. Batterierna återvinns från Tesla model S som av olika skäl inte längre används i bilarna. Däremot har de fortfarande kapacitet för så kallad second-life användning. Batterierna installeras och sedan används cellerna (totalt 190 kWh) för att driva en 85 kW elmotor. Cellerna inryms i specialdesignade, vatten- och gastäta aluminiumbehållare under båtens bänkstolar. Batterikapaciteten möjliggör upp till 14 timmars kryssning mellan laddningarna. Den elektriska framdriften avger mindre ljud vilket bidrar till en mer behaglig och naturnära upplevelse för passagerarna.
M/S Sylvia fortsätter nu sin resa in i framtiden som den första helelektriska passagerarbåten som drivs av återanvända Teslabatterier.

Från brittiska flottan till Djurgårdens vatten

Ecosightseeing M/S Sylvia M/S Sylvia byggdes ursprungligen för brittiska kungliga flottan (eng. The Royal Navy) år 1943 och var enligt historien med vid landstigningen i Normandie 1944. Båten kan idag transportera upp till 48 passagerare och har hemmahamn på Strandvägen 19 i Stockholm.Sylvia har bar med fullständiga rättigheter, utmärkt ljud- och bildsystem samt en passionerad och engagerad besättning, detta gör Sylvia till en av Stockholms mest uppskattade charterbåtar.

M/S Sylvias elektrifiering bidrar till att minska Stockholms miljöpåverkan i både utsläpp och ljud (11.2,6)

M/S Sylvias elektrifiering bidrar till ett minskat utsläpp av Co2 (13.2)