476

Kungliga Djurgården – en plats för viktiga samtal

Det eggar fantasin att tänka på hur många viktiga samtal som förts på Kungliga Djurgården genom tiderna. Vilka stora frågor och sluga planer smiddes under de jakter och efterföljande fester dit Karl XI bjöd in maktens män? Vilka samtal fördes under Karl XIV Johans sommarvistelser på Rosendals slott som fick betydelse för historieskrivningen? På den tiden var samtalen endast lämpade för utvalda öron, men tänk så spännande att ha varit en fluga på väggen.

Vi vill att Djurgården även nu och i framtiden ska vara en plats för viktiga samtal som gör skillnad, men för oss är det en förutsättning att samtalen förs och hörs av många. På så sätt kan vi påverka samhällsutvecklingen i en hållbar och inkluderande riktning. Hållbarheten finns med som en aspekt i allt vi gör, och för att säkerställa att vi gör rätt saker kopplar vi vårt gemensamma hållbarhetsarbete till de globala målen i Agenda 2030.
Därför kan vi inte vara gladare och stoltare över Sjöhistoriska museet som blivit Sveriges första partnerinstitution till FN:s satsning: Årtionde för havsforskning.

Sjöhistoriska- en viktig röst

Nu har man på museet fått en viktig röst och en möjlighet att göra den hörd. Museet sänder redan nu digitala föredrag om maritim hållbarhet. I nysatsningen Studio Sjöhistoriska kommer man även livesända en serie spännande samtal i ämnet. På så sätt blir Sjöhistoriska museet en viktig plattform. Man kan bidra till ökad kunskap och olika perspektiv om hållbarhet utifrån marin miljö och sjöfartshistoria. Kan det bli bättre än att i partnerskap med FN få föra dessa viktiga samtal i ämnen som påverkar så många? Vi tror inte det. Törs vi säga det igen…den som känner sin historia, kan förstå sin nutid och därmed forma sin framtid.

Vill du läsa mer hittar du information här:

Visste du att…?
På Sjöhistoriska museet hittar du över 27 000 ritningar på båtar och fartyg, varav 25 000 med bild. Går du och funderar på att bygga din egen båt har du här en guldgruva.

Sjöhistoriska blir en plattform för samtal om hållbarhet i marin miljö och sjöfartshistoria (14.1-14.C)

Sjöhistoriska samarbetar över branschgränser i Studio Sjöhistoriska (17.17)