4592

Sensitivity training

Ett öppet, välkomnande och inkluderande Djurgården

Ett över två mil långt staket lät Karl XI bygga runt Kungl. Djurgården för att hålla vilt som hjortar och rådjur inne och varg, björn och tjuvskyttar och annat folk ute. Idag finns inget staket och välkomnar alla – ja, inte tjuvskyttar förstås. Vi ser ett öppet, välkomnande Djurgården för alla som vår mission. Det är centralt i allt vi gör.

Men vad innebär det egentligen? I maj 2021 satte sig representanter för drygt 30 av Djurgården aktörer på skolbänken och genomgick en s.k. sensitivity training tillsammans med Stockholm LGBT.

Med oss fick vi en guide med 9 punkter fyllda med tänkvärda och kloka tankar att utgå ifrån i allas vårt arbete. 

Hur kan bli vi mer inkluderande? 

 1. Det gäller att inte bara säga att man är inkluderande, man måste visa det också  
 • Försök vara tydlig med att det finns i er kultur att vara inkluderande.

 1. Tänk över omedvetna fördomar  
 • Omedvetna fördomar är tankar och idéer som vi människor inte reflekterar över som påverkar hur vi agerar och dömer.  
 • Det i sin tur leder till att du som människa oftast har en viss partisk eller opartisk gynnsamhet. Det är viktigt att var och en för sig reflekterar över sina egna fördomar och lämnar dessa hemma.  

 1. Var uppdaterad på vår tids utmaningar
 • Våga fråga! Ställ rätt frågor för att förstå hur era gäster identifierar sig och tilltala dem på detta sätt.  
 • Har ni endast Herr / Fru eller Kvinna / Man i era system. Kan detta ändras och inkludera andra alternativ så som “annat” eller Ickebinär”. Detta hjälper er att visa att ni är inkluderande och kan ge er en bättre överblick i era CRM system. 
 • Minska könsstereotyper, implementera detta redan på kontoret. 

 1. Anta aldrig, ta kontroll över omedvetna fördomar  
 • Se till att inte implementera omedvetna fördomar i t.ex. er marknadsföring. Är det bara barnfamiljer med bara mamma, pappa, barn i era kampanjer och bilder, speglar det verkligen dagens verklighet?  
 • Undvik att göra antagen om era gäster och medarbetare. 
 • Ta fram produkter som tilltalar olika typer av människor. 

 1. Försök förstå hur det är gå i någon annans skor 
 • Försök förstå hur det är att gå i någon annans skor uppmärksamma och fira olikheter, men försök hitta en balans i att vara förstående utan att vara överdriven i att veta hur någon annan har det.  
 1. Höj kunskapen  
 • Utbilda er personal så de har grundkunskap om HBTQ frågor och rättigheter. 
 • Ta upp bemötandefrågor i er utbildning. Alla som i sitt arbete möter kunder och gäster, behöver utbildas för att kunna ge alla ett gott och likvärdigt bemötande. Detta gäller även under chefsutbildningar. 
 • Finns det någon inom er verksamhet som tillhör eller har en bredare kännedom om HBTQ communityn? Fråga om denna vill leda och lära kollegor, vara den man kan komma till med frågor osv. 
 • Låt alla få ge uttryck för hur de upplever att organisationen jobbar med mångfald under exempelvis medarbetarsamtal, kanske finns det bra inputs med saker som behöver utvecklas. 

 1. Färska upp er verksamhet  
 • Uppdatera er försörjningskedja och se över hur era leverantörers policys och förförande ser ut.  
 • Ta fram en diversitetstadga, implementera anti-diskriminering klausul i era kontrakt.  
 • Se till att all er personal känner till och tillför till er kultur. Även konsulter och frilansare.  
 • Tänk över hur er kommunikation utåt uppfattas av andra, är människor inom HBTQs behov tänkta på inom er verksamhet?

 1. Mångfald är en ständig lärande process  
 • Mångfald är en ständig lärande process som man alltid måste jobba på och ha i åtanke. Kom ihåg att  skapa utrymme för att inkludera alla både intern som externt.

 1. Stå inte på utsidan och se på  
 • Stå inte på utsidan och se på, va istället en del av gemenskapen inom HBTQ. Tänk på hur du kan ge tillbaka. 
 • Agera inte på ett sätt där du kan tjäna på att vara inkluderande, utan visa på genuinitet genom att exempelvis ta in praktikanter, bidra till välgörenhet, bli del av HBTQ-grupper.  

Genom senstivity training främjar Djurgårdens aktörer ett jämlikt och rättvist samhälle. (10.2, 3) 

Genom gemensam sensitivity training vill Djurgårdens aktörer bidra till ett inkluderande samhälle. (16.7) 

Utbildningen sker i partnerskap med LGBT för ett holistiskt hållbart samhälle. (17.17)