4820

Vrak – ett hållbart sätt att visa och skydda kulturarvet i Östersjön

Idag känns det lätt och extra roligt att prata hållbarhet. Vad är att vara hållbar? Det är så otroligt många delar som ryms i begreppet och det är så många definitioner man kan hålla sig till. Det viktigaste är naturligtvis att det blir verkstad i hållbarhetsarbetet, och att verkstaden är både trovärdig och relevant.

Vi har just öppnat det nya museet Vrak – Museum of Wrecks. För sex år sedan bestämde vi på Statens maritima och transporthistoriska museer att det var dags att arbeta med kulturarvet i Östersjön – det som ligger under ytan. Östersjön, som utgör vår geografiska begränsning, är ett världsunikt innanhav. Förutom det bräckta vattnet, de 80 miljoner innevånarna, avsaknaden av skeppsmask och det speciella djurlivet så finns där mer än 10 000 vrak i varierande skick. Det finns fler Vasaskeppsliknande fartyg, det finns unika skepp och laster och berättelser om krig, stormar, grundstötningar och otur. Här ryms oändliga mängder berättelser, från nutid och bakåt till stenåldersbosättningar, alltihop viktiga pusselbitar i vår historiska beskrivning och förståelse för den tid som är just nu. Alltihop på Östersjöns botten.

I detta föddes tanken på museet ”Vrak – museum of Wrecks”. Kulturarvet ska vårdas för kommande generationer och bevara deras möjligheter att ställa sina frågor och göra sina analyser. Våra marinarkeologer lämnar därför kvar de flesta arkeologiska fynden på botten. Upp till ytan kommer istället berättelserna och fantastiska avbildningar, som med teknikens hjälp presenteras på museet. Det är en tolkning av Agenda 2030 målet, nr 11 ”Göra städer och bosättningar inkluderande, motståndskraftiga och hållbara”. Delmål 11.4 handlar om vår verksamhet – ”Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.”

Det är ett hållbart sätt att arbeta med vrak och berättelserna kring vraken och lämningarna. Härigenom får människor möjlighet att både titta på den digitala representationen och det ger möjlighet för hobbydykare att se vraken i det som blivit dess naturliga miljö. Det ger också framtidens arkeologer möjligheter att ställa sina frågor utifrån då rådande kunskapsläge och samhälle.

Vrak – museum of Wrecks i Båthall 2 ritad av Paul Hedqvist på 1940-talet. Foto: Mikael Dunker

Vid bygget av museet så har vi återanvänt en byggnad från 1940-talet, ritad av Paul Hedqvist och vi räknar med att hela museet ska hålla i minst 80 år till. Nu fyller vi byggnaden med digitala presentationer och berättelser. De föremål vi visar är huvudsakligen inlånade från andra museer runt Östersjön.

I museet ligger Vrak Café & Bar, som har hög svansföring vad gäller hållbarhet – det handlar om närodlat, meny efter säsong, smarta och skonsamma arbetsmetoder med minimalt svinn och förstås ett urgott kaffe – ekologiskt och Fairtrade-certifierat.  

Butiken har ett noga utvalt sortiment, från små tillverkare med stark känsla för att arbeta i trä eller andra hållbara råvaror, till vattentäta klockor av återvunnen plast eller varför inte en Costau-mössa av ylle – varm, snygg och material- och klimatsmart.

Man kan besöka museet Vrak med gott samvete – precis som det ska vara på Djurgården. Här är det gott att vara.

Jan Naumburg 
Hållbarhetsansvarig

STATENS MARITIMA OCH TRANSPORTHISTORISKA MUSEER