4804

Tekniska museet tar initiativ för jämlikhet

Vi på Djurgården värnar om jämlikhet och strävar alltid efter att skapa ett mer jämlikt samhälle. Tekniska museet anordnar under höstlovet en programmeringskurs för mödrar och döttrar i syfte att bida till en mer jämlik teknikbransch. Vi är mycket stolta över initiativet och vill med denna artikel berätta hur initiativ som detta skapar ett hållbarare samhälle.  

Programmeringskurs för tjejer

I Tekniskas programmeringskurs får mödrar och döttrar i mellanstadiet lära sig om kodning, källkritik och algoritmer. Syftet med kursen är att öka mödrars förståelse för sina döttrars tekniska intresse för teknik och uppmuntra dem till att i framtiden söka tekniska utbildningar. Kursen är även till för att öka barnens medvetenhet kring hur saker fungerar på internet samt stärka det källkritiska tänkandet. Museet vill genom detta initiativ nå ut till grupper från ytterstadsområdet, grupper som de vanligtvis inte når ut till. Genom att nå till dessa målgrupper är förhoppningen att deras besökare ska bli en mer mångfasetterad grupp. 

Programmeringskursen är ett initiativ till att få fler kvinnor att fortsätta sitt tekniska intresse genom studier och arbete. Kvinnor är underrepsenterade inom teknikbranschen och man vill genom detta initiativ skapa förutsättningar för en hållbarare framtid med en mer jämlik teknikbransch.  

Tekniska – en pionjär för innovation

Tekniska museet har funnits på Djurgården sedan år 1936 och har från start varit en pionjär i att förespråka teknisk framgång och innovation. För oss på Djurgården är museet en viktig aktör i vår eftersträvan att bli en innovationsarena. Museets initiativ knyts an till Djurgårdens hållbarhetsarbete där vi följer Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål. Detta initiativ kopplar vi ihop med dem globala målen Minskad ojämlikhet, God utbildning och Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Genom att få fler unga kvinnor att ta steget till att söka en teknisk utbildning och arbeta i branschen kan ytterligare en av samhällets ojämlikheter suddas ut. Att skapa större förståelse och kunskap kring kvinnors intresse av att kliva in i en mansdominerad bransch ger förutsättningar att kunna erbjuda alla en god utbildning. Med fler kvinnor i branschen kan nya idéer och innovationer skapas och som kan ge förutsättningar för en mer hållbar industri och innovationer. 

Genom att använda restmassor från infrastrukturprojekt som en lokal resurs nära utvinningsplatsen minskar tunga transporter, och utsläppet av koldioxid sänks. Projektet kan bidra till att klimatåtgärder integreras i stadens strategier och planering.(13.2)

Tekniska museet främjar lika tillgång till utbildning av god kvalité (4.3)

Med projektet främjar Tekniska museet inkluderande och hållbar industrialisering (9.2)

Tekniska museet främjar social, ekonomisk och politisk inkludering (10.2)

Fun fact: Visste du att Sveriges första kvinnliga ingenjör var Vera Sandberg? Hon började på Chalmers år 1914 som specialelev – den enda kvinnliga studenten bland 500 manliga studenter. Hon tog sin examen 1917 vid 22 års ålder.

Få reda på mer om Tekniska museet