4857

Djurgården – en plats för viktiga samtal

Sedan 2012 har Nätverket Hållbar Besöksnäring arrangerat en s.k. BarCamp och samlat företrädare för besöksnäringen som är engagerade i hållbarhetsfrågorna och som brinner för hållbar turism.

Vad är en BarCamp?

Det är ingen vanlig konferens, alla deltagare är huvudaktörer och varken talare eller frågeställningar är bestämd i förväg.  Allt bestäms på plats och tillsammans. Det är deltagarens evenemang och utmaningar som formar innehållet. Under två dagar sätter man sig ner och diskuterar valda ämnen, utan teknik och andra förberedda föredrag. Alla deltar och bidrar generöst på samma villkor.

Åter på Djurgården med nya perspektiv?

För tredje året arrangerades BarCampen på Djurgården och i samarbete med Kungliga Djurgårdens Intressenter. Det är ingen slump. Engagemanget i hållbarhetsfrågorna är stort här och vi på Djurgården välkomnar angelägna samtal och framtidsfrågor. Under de två dagarna av diskussion bidrog fler av intressenterna med inspiration och nya perspektiv via utställningar, sätt att arbete och kommunicera med sina gäster och inte minst genom maten. Tekniska by Pontus, Cirkus Restaurang, Matmekka och Rosendals Trädgård visade alla på sitt sätt att framtidens mat inte behöver vara trist och tråkig, utan god och otroligt spännande.

Från jorden och ut i rymden

På plats fick vi inspel från Rosendals Trädgård, Etnografiska museet och Tekniska museet. Alla tre aktörer är aktiva inom hållbarhetsfrågor och arbetar för att inspirera.

Det är passande att landets första trädgårdsmästarutbildning tar sin början där Rosendals Trädgård ligger idag. De arbetar för att skapa en lärorik miljö där både barn och unga kan inspirera till en samtida hållbart levnadssätt. Genom att följa säsonger, minska matsvinn och skörda från deras egna odlingar arbetar de för en hållbar och god matkultur.

På Etnografiska museet öppnar man upp till diskussion om vårt konsumtionssamhälle med deras nya utställning ”Human Nature”. Med utgångspunkt från föremål ur museets samlingar, samt flera pågående forskningsprojekt, tar de sig an vår tids mest brännande fråga.

Om vi lämnar jorden och tar ett kliv ut i rymden hamnar vi på Tekniska museet. Här visas utställningen ”Moving to Mars” som är ett av de första internationella stoppet på en världsturné från the Design Museum i London. I fokus ligger hållbarhet och ställer oss frågan om vi verkligen ska flytta till Mars, eller om de insikter vi fått istället kan användas för att ta bättre vara på den planet vi redan bor på.

Djurgården en självklar plats för viktiga samtal

Under de två dagarna diskuterades allt från hur svensk besöksnäring uppfattas internationellt till uppstarten efter Covid-19. Under varje samtal skrevs anteckningar och allt finns nu uppe på Nätverket Hållbara Besöksnärings hemsida för vidare läsning. Vi att Kungliga Djurgården ska fortsätta vara en självklar destination där vi pratar och öppnar upp till diskussion om hållbarhet i alla dess former.

Redan 1897 vid den Stora Industriutställningen diskuterades framtidens lösningar här på Djurgården. Det är en dialog som fortsätter än idag.

The Rules of BarCamp

  • 1st Rule: You do talk about BarCamp.
  • 2nd Rule: You do blog about BarCamp.
  • 3rd Rule: If you want to present, you must write your topic and name in a presentation slot.
  • 4th Rule: Only three word intros.
  • 5th Rule: As many presentations at a time as facilities allow for.
  • 6th Rule: No pre-scheduled presentations, no tourists.
  • 7th Rule: Presentations will go on as long as they have to or until they run into another presentation slot.
  • 8th Rule: If this is your first time at BarCamp, you HAVE to present. (Ok, you don’t really HAVE to, but try to find someone to present with, or at least ask questions and be an interactive participant.)

Intresserad av BarCamp? Besök Nätverket Hållbara Besöksnärings hemsida, kanske vi möts nästa gång.

Konferensen syftar till att främja gynnsam och hållbar besöksnäring (8.9)

Genom konferensen vill besöksnäringen ta ett större ansvar för integrering (10.7)

Konferensen arbetar för att skapa och stärka effektiva partnerskap (17.17)