5055

Åttondeklassares plastslöjd ställs ut på Tekniska museet

På Djurgården finns över 800 olika sorters blomväxter, 1200 skalbaggsarter och 100 fågelarter. Plasten som hamnar i naturen har stor påverkan på alla levande varelser, klimat och miljö. Tekniska museet har tillsammans med Håll Sverige Rent och Hand in Hand startat initiativet Plastslöjd. Ett initiativ till syfte att intressera högstadieelever för en av vår tids viktigaste miljöfrågor och ett hållbart tänkande.

Plastslöjd tar plats i skolschemat

Initiativet Plastslöjd inleddes i början av hösten 2021. Det har engagerat många skolor inom Stockholmsområdet men även i Linköping, Lund, Norrköping och Uppsala.

Eleverna börjar med att samla in plastskräp i sitt närområde och med hjälp av lektionsmaterial arbetar klasserna sedan med plastmatte, plastkemi och plast-samhällskunskap. Med hjälp av den nya kunskapen kan eleverna därefter sortera plasten och i Plastslöjd-lektioner skapa nya kreationer.

Barnens skulpturer kan sedan ställas ut på skolorna. Skolorna kan sedan skicka in utvalda objekt till Tekniska museet där ett antal av de inskickade bidragen sedan visas.

Valen som har drabbats av mänsklighetens nedskräpning

Åttondeklassare från Bilingual Montessori School of Lund har med hjälp av plastskräp som de samlat in skulpterat en val som slukar plast. Valar är ett av de djur som påverkas av de enorma mängder plast som hamnar i våra hav. Eleverna har programmerat in en motor, sensorer och högtalare i sin skulptur vilket gör valen ”levande”. Skulpturen kommer ställas ut i Tekniska museets utställning MegaMind.

Waves of Change

Genom att använda plastskräp som en resurs arbetar organisationerna Håll Sverige Rent och Hand in Hand med projektet Waves of Change för att bekämpa fattigdom och minska marin nedskräpning. Tillsammans med Tekniska museet har organisationerna tagit fram ett skolmaterial med lektioner och workshops. Genom projektet får barn och unga lära sig om problemet med nedskräpning ur ett samhällsperspektiv och även engageras i sin egen framtid.

Projektet Waves of Change bekämpar fattigdom genom att engagera barn och unga i deras egen framtid (1.1)

Genom att skapa skyddande rev och hårdbottnar för vegetation ges nya livsmiljöer för marint liv och den marina livsmiljöns motståndskraft stärks. (14.2)

Projektet Waves of Change är ett samarbeten mellan Tekniska museet och organisationerna Håll Sverige Rent och Hand in Hand. (17.17)