5437

Framtiden har redan börjat – det finns ingen tid att förlora

”Framtiden har redan börjat – det finns ingen tid att förlora.” Så inleds pressmeddelandet som skickades ut inför invigningen av den superaktuella utställningen Zero City på Tekniska museet.

Och jag tänker att om det skickades ut något pressmeddelande inför den stora industriutställningen som gick av stapeln här på Djurgården för 125 år sedan hade man nog inlett det på samma sätt. Då 1897 – precis som nu, var man i en tid av omställning. Stora förändringar väntade.

Man gläntade på dörren till 1900-talet och industrialismen var svaret på våra frågor.

Och gav hopp.

Maskinhallen, Stockholmsutställningen 1897, fotograf okänd, Stockholms stadsmuseum fotonummer D 463

Tänk – då var en av de handfull antal bilar som fanns i Sverige utställningsföremål. Den fanns där till allas förundran. Ja, bilen var så sällsynt och så främmande att man bestämt att den bara fick köras efter kl. 22 på kvällen och före kl. 8 på morgonen – för att inte skrämma hästar och människor.  

Idag dominerar bilen våra städer, som helt förändrat karaktär. Tänk om vi då en gång valt något annat än fossila bränslen till våra fordon. Tänk om vi valt kollektiva lösningar framför enskilda. Var skulle vi vara idag? Och hur skulle våra städer se ut? Svindlande tankar.

De beslut vi fattar idag är avgörande för generationer framåt

Så lika väl som att blicka 125 år bakåt, bör vi blicka 125 år framåt.

Den stora industriutställningen får inte vara något unikum. Här på Djurgården har vi ambitionen att vara en ständigt pågående världsutställning. Att vara en plats där man för den här viktiga dialogen och testar och presentera förslag på lösningar.

Väl förankrade i historien kan vi blicka framåt – klokare.

Att som Tekniska museet använda museets pedagogik och lekfullhet för att öppna dörren till vetenskap och kunskap, det är det som gör utställningen Zero City, så spännande. Och så viktig.

Huvudsponsor är Toyota, hur stämmer det in månntro? Ja, kika på filmen om the Wolven City så förstår ni hur rätt detta är (och hur fel vi tänkt en längre tid).

Så masa er till Djurgården den nya utställningen Zero City. Här utmanar Tekniska museet besökarna att kavla upp ärmarna och utforska och upptäcka vad som kan göras här och nu för att förändra staden med målet att nå nollutsläpp.

Denna utställning ger mig hopp.

Camilla Zedendahl, vd
Kungliga Djurgårdens Intressenter