5960

Aktivitetscenter för ukrainska barn på Djurgården

Under våren har den ideella föreningen Beredskapslyftet drivit ett aktivitetscenter för ukrainska barn på Nordiska museet här på Djurgården. Från mitten av april till slutet av juni har ett hundratal barn deltagit i aktiviteterna i Nordiska museets lokaler. Nu står det klart att satsningen förlängs över sommaren i ett nytt samarbete mellan Stockholms stad, Tekniska museet och Beredskapslyftet.

Aktivitetcentret är en trygg plats för barnen

Det är den ideella organisationen Beredskapslyftet som står bakom Ukrainian Children Activity Center.

Vi är väldigt glada över att kunna fortsätta över sommaren och kan nu erbjuda plats för 200 barn, säger Delal Apak, projektledare för Beredskapslyftet. De här barnen har haft en oerhört tuff vår och har inte några strukturerade aktiviteter över sommaren. Vi har fått ett stort gensvar från finansiärer i näringslivet och är oerhört glada och stolta över att även Stockholms stad går in som samarbetspartner.

Syftet med centret är att erbjuda barn som flytt från krigets Ukraina en trygg miljö med lärande och social interaktion. Centret leds av ukrainska projektledare, handledare och lärare vilket bidrar till en trygg miljö för barnen. Verksamheten, som bedrevs i lokaler på Nordiska museet under våren, visade tydligt de ukrainska barnens behov av en trygg plats med kontinuerliga aktiviteter och rutiner. Det berättar Denys Gordyenko som är projektledare för centret och själv kom från Ukraina i våras. När barnen sysselsätts på ett meningsfullt sätt ges mödrarna möjlighet att arbeta eller söka jobb. Att aktivitetscentret nu får möjlighet att driva verksamheten vidare under sommaren i samarbete med Stockholms stad och Tekniska museet betyder mycket för barnen.

Först på Nordiska, nu på Tekniska

För Tekniska museet innebär samarbetet att man öppnar dörrarna för barnen och erbjuder dem en sommar fylld av lek och kunskap genom såväl inomhus- som utomhusaktiviteter.

– Alla barn har rätt till lustfyllt lärande och inspirerande upplevelser. Det känns otroligt bra att få välkomna de här barnen till att upptäcka historia och framtid på museet, säger Maria Olsson, chef för lärande på Tekniska museet.

Ukrainian Children Activity Summer Center startar den 4 juli på Tekniska museet och pågår fram till den 12 augusti.

P4 Stockholm har gjort ett inslag om aktivitetscentret på Tekniska museet. Intervjun startar 24.32 minuter in i avsnittet.

Projektet syftar till att skapa trygga aktivitets och utbildningsmiljöer för barn som flytt kriget i Ukraina. (4.A)

Nordiska och Tekniska museet blir trygga platser där barn kan vistas när deras mödrar arbetar eller söker arbete. På så sätt kan annars utsatta barn skyddas från våld och övergrepp (16.2) 

Projektet är ett resultat av gränsöverskridande samarbeten som effektivt bidrar till meningsfulla aktiviteter i trygg miljö för ukrainska barn. (17.17)