6027

Skansen belyser biologisk mångfald i flera projekt

Biologisk mångfald – en av Skansen hjärtefrågor

Bevarandet av biologisk mångfald är en av Skansens hjärtefrågor. Det är något man för en dialog med sina gäster om varje dag. I juni invigdes en ny utställning i rulltrappan som tar Skansengäster från entrén upp på Skansenberget. Den 40 meter och 80 sekunder långa färden blir en upplevelsebaserad resa. Gästerna åker rulltrappa och får samtidigt lära sig om artbevarande och biologisk mångfald på ett sätt som är lätt att ta till sig och förstå.

Första del av Skansens utställning om biologisk mångfald finns i den anrika rulltrappan från 1938. Foto: Skansen

– Vi hoppas att rulltrappsresan ska inspirera våra gäster till att tänka till över hur samhällsutvecklingen har påverkat naturen på olika sätt. Vi vill öka engagemanget bland allmänheten i de här frågorna, säger Tomas Frisk som är Zoologisk chef på Skansen.

Utställningen är första delen i ett treårigt projekt som är ett djupgående samarbete mellan Skansen, Visualiseringscenter C i Norrköping, Stockholm Resilience Center och Sveriges lantbruksuniversitet. Projektet har fått stöd av Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

”Vinnare och förlorare i svensk natur”, en dygnet runt-utställning

Utställningen ”Vinnare och förlorare i svensk natur” på Strandvägen.

Skansen är också med och bidrar till utomhusutställningen ”Vinnare och förlorare i svensk natur” på Strandvägskajen 19 i Stockholm. Utställningen, som arrangeras av Föreningen Naturfotograferna, uppmärksammar de globala och inhemska hoten mot naturen och hur de påverkar våra vilda djur. Här visas 35 svenska djurarter som påverkats av förändringar i miljön och idag kan klassas som vinnare eller förlorare i svensk natur.

Utställningen är en vandringsutställning där man samarbetar med lokala aktörer som arbetar pedagogiskt med skolor och arrangerar programverksamhet för allmänheten. I Stockholm är Stiftelsen Skansen och Stockholms Kulturfestival samarbetspartner. Pedagoger från Skansen kommer att finnas på plats för att ge guidade visningar till skolklasser och intresserad allmänhet under utställningen. På så vis börjar Skansenbesöket redan på Strandvägen. Deltagande fotografer är alla medlemmar i föreningen och har alla ett uttalat natur- och miljöengagemang. I samband med att utställningen visades i Uppsala hölls ett samtal med några av fotograferna där de berättar om ”sin” djur. De har även tagit fram ett pedagogiskt program för skolan med hela utställningen i digital form.

Utställningen invigdes den 12 augusti och pågår fram till och med den 26 september 2022. Den är öppen dygnet runt och är belyst under dygnets mörka timmar. Projektet ”Vinnare och förlorare” i svensk natur har möjliggjorts genom bidrag från Postkodstiftelsen.  

Utställningarna belyser hoten mot den biologiska mångfalden. (15.5)

Projekten drivs i breda samarbeten mellan offentligt, privat och civilsamhälle. (17.7)