6535

Vart är vi på väg?

– 61 länder samlas runt hållbar turism

Globala kriterier för hållbar turism anammas världen över. Nyligen samlades 350 representanter för 61 länder från jorden alla hörn i Sevilla för att lära mer och utbyta erfarenheter på GSTC2022. På plats från Sverige var Visit Sweden, Region Västerbotten, Visit Skellefteå, Swedish Lapland Visitors Board och vi från Kungliga Djurgårdens Intressenter. Den stora utmaningen – att finna former för att på ett strukturerat sätt driva hållbar turism nationellt, regionalt och lokalt, diskuterades utifrån konkreta exempel. Men en stor del handlade också att gå från ord till handling.

Efter två års möten på distans var det äntligen dags att mötas igen vid Global Sustainable Tourism Council världskongressen GSTC2022. Global Sustainable Tourism Council, GSTC, är grundat av bl a FN organen UNWTO och UNEP för att sätta globala standarder för hållbar turism. Standarderna utgör ett heltäckande system med kriterier som utgår från FNs samtliga 17 globala hållbarhetsmål och visar hur dessa ska tillämpas inom besöksnäringen.

Besöksnäringen är till sin natur global och när vi på Kungliga Djurgården sökte en global systematik för att genomlysa vårt hållbarhetsarbete föll valet enkelt på GSTC. Det var exakt vad vi ville ha – en utmaning i högt ställda krav inom hållbarhetens samtliga perspektiv, internationell benchmarking, allt kvalitetssäkrat genom en oberoende granskningsprocess. I september i år blev vi den första storstadsdestination att erhålla the Green Destinations Platinum Award. I Sverige har även Järvsö och Åsnen har gått igenom processen och principerna anammas av allt fler; exempelvis Västerbotten Experience och Swedish Lapland. Och självklart fler världen över.

Norden i startgroparna

Många har kommit långt och i Sevilla såg vi hur grannländer som Norge, Finland och Estland ligger i startgroparna för att lansera nationella program utifrån GSTCs standarder. I en värld som ständigt utvecklas har man här funnit en tydlig riktning. Hållbarhet blir verktyget för att destinationsutveckla långsiktigt klokt, inte någon pålaga vid sidan om. Man får heller inte glömma att det också är ett sätt att attrahera rätt gäster. Så vi i Sverige måste se upp när konkurrensen i vårt närområde hårdnar.

På agendan stod även ”Destination Stewardship”, ett begrepp som omfattar ett bredare ledarskap och kan ses som nästa stora steg framåt efter diskussionen om begreppet ”DMO” och betydelseförändringen från Destination Marketing Organization till Destination Management Organization. I samtal med våra nordiska kollegor konstaterar jag att de senaste årens pandemi förstärkt skiftet i hur vi ser på vår uppgift. Från att tidigare utgått från kunden och vad de vill ha, till en tydligare utgångpunkt i vem man är och vad man står för. Och att utifrån detta bygga upplevelser att dela med sina gäster. Men inte bara det. Det var uppfriskande att höra talare uttala: ”Vi vet vad vi ska göra, fler workshopar är bara att prokrastinera”. ”Låt oss agera”. Och ”låt oss göra det hållbara valet till det enda valet”. Klokt, det är ju så vi på riktigt bygger tydlig identitet.

Besöksnäringens roll i samhällsutvecklingen

Flera punkter på agendan pekade även på att besöksnäringens utveckling kan vara en tillgång i samhällsutvecklingen i stort när hållbarhetsprinciperna får spela roll. Annika Fredriksson vd Swedish Lapland Visitors Board ingick i en panel för att tala om smarta städer och regioner som gynnar både besökare och boende. Jag själv ingick i en panel där fyra av de 100 städer inom EU som antagit utmaningen klimatneutrala 2030 var representerade – Aten, Sevilla, Valencia och jag för Stockholm.

Utgångspunkten för mig är frågan vad vi inom besöksnäringen kan bidra med för att nå detta ambitiösa mål 2030 och samtidigt bygga starkare attraktionskraft för våra destinationer och attraktioner. Jag tror att det är dags att vi börja välja åt våra gäster. Genom att bygga in smartare transporter – för bättre tillgänglighet, digitalisera på ett sätt att vi kan styra besöksströmmar och förlänga säsonger – för bättre affärer, välja klokare på menyerna – för gladare kunder, för att nämna något. Men vi har även en roll att spela i att inspirera, då vi dagligen möter gäster från hela världen. Jag ser de många utställningarna hos oss på Djurgården som viktiga exempel på detta. Tekniskas utställning ”Zero City” målar upp målet – den klimatneutrala staden, och visar att omställningen inte bara är nödvändig, utan också något attraktivt att sträva efter tillsammans. Jag själv är övertygad om att de 100 klimatneutrala städerna, med innovativa och smarta lösningar, goda transporter, ren luft, rent vatten och omtänksamt genomtänkta upplevelser, kommer att ha en konkurrensfördel i framtiden.

Panelen som tog avstamp i EUs uppdrag ”100 klimatneutrala städer”, där jag fick representera Djurgården och Stockholm.

Med blicken riktad mot 2024

I april 2024 kommer GSTC2024 till Sverige, Stockholm och oss på Kungliga Djurgården. Visit Sweden, Visit Stockholm, Tillväxtverket och vi i Kungliga Djurgårdens Intressenter står värd tillsammans med hela Sveriges besöksnäring. En stor satsning. I Sevilla var vi på plats för att lära mer om mötet och fundera över hur vi vill välkomna kollegor från hela världen. Nu är det hög tid börja arbeta inför 2024 för att utveckla våra strategier och arbetssätt – var och en och tillsammans. Min förhoppning är att vi till dess tagit flera steg framåt och att vi kan visa upp Sverige som en attraktiv föregångare inom en innovativ och långsiktigt hållbar turism.

/Camilla Zedendahl,
vd Kungliga Djurgårdens Intressenter