6498

Djurgården uppmärksammas internationellt för god praxis för destinationer

Kungliga Djurgårdens Intressenter tog sig i september in på den internationella listan Green Destinations Top 100 Sustainability Stories. Detta med ett bidrag som beskriver det gemensamma hållbarhetsarbetet som görs på Djurgården. Nu står det klart att Djurgården är med och tävlar bland de främsta att inspirera andra. I grunden finns en berättelse om drygt 6 års arbete med utmaningar, lösningar och styrkan i att arbeta tillsammans för en klok och långsiktigt hållbar utveckling av den gemensamma destinationen.

Djurgården på Top 100 Sustainability Storieslista över hållbara destinationer

Green Destinations Top 100 Sustainability Stories är en årlig tävling som samlar in och hyllar initiativ kring hållbar turism och god praxis från destinationer över hela världen. Med målet att inspirera till ett hållbart ledarskap inom besöksnäringen. Tävlingen startade 2014 genom att lyfta 100 hållbara destinationer som goda exempel och inspirera såväl andra destinationer som besökare.

Mål att inspirera till ett hållbart ledarskap inom besöksnäringen

För att få delta i tävlingen krävs att destinationen redovisat grundläggande hållbarhetsåtgärder enligt Green Destinations kriterier. Detta krav har Kungliga Djurgården klarat av med råge i och med det arbete som tidigare i år ledde till att man erhöll utmärkelsen Green Destinations Platinum Award. I augusti 2022 lämnade destinationen in ett bidrag till Top 100 Sustainability Story. Det beskriver Djurgårdens långsiktiga och strategiska arbetssätt och hur man går från ord till handling för att tillsammans nå gemensamt antagna hållbarhetsmål. Det är en berättelse om utmaningar, lösningar och styrkan i att arbeta tillsammans för ett starkare och långsiktigt hållbarhetsarbete. Vid Green Destinations 2022 Future of Tourism Summit i Aten i september offentliggjordes det att Kungliga Djurgårdens story tagit sig in på listan Top 100 Destination Sustainability Stories 2022. Nu har man alltså nominerats vara en av de främsta inom de 100.

– Vilken härlig start på året att bli nominerad detta pris. Kunskapsdelning och att med stöd i kunskap agera hållbart är fokus för oss. Vi lär hela tiden av varandra och goda exempel världen över. Att berättelsen om hur vi arbetar tillsammans på Kungliga Djurgården nu kan inspirera andra destinationer känns fantastiskt, säger Camilla Zedendahl, vd för Kungliga Djurgårdens Intressenter.

Green Destinations Story Award på ITB-mässan i Berlin

Urvalsprocessen utgår ifrån berättelsernas innovativa karaktär och insatsernas effektivitet. Viktigt är också att berättelsen kan bära som inspirerande exempel för hållbar turism och god praxis för destinationer världen över. Sex berättelser i varje kategori nomineras sedan till Green Destinations Story Award. Kungliga Djurgårdens story har nominerats som en av de bästa i kategorin Business and Marketing. En jury av internationella experter granskar och rangordnar de nominerade berättelserna. Därefter utses tre finalister i varje kategori. Vinnarna presenteras på den internationella turismmässan ITB i Berlin den 7 mars 2023.

Genom det långsiktiga samarbete som Kungliga Djurgårdens Intressenter har etablerat drivs hållbarhetsarbetet framåt och får internationell uppmärksamhet. (17.17)