6885

Skansen placerar ut blåstång för livskraft i Östersjön

Blåstången är en av de arter som sedan 1970-talet har minskat kraftigt i Östersjön på grund av bland annat övergödning. Men nu är den på väg tillbaka. Skansens medarbetare varit på plats i Riddersholms naturreservat för att hjälpa till i arbetet med att placera ut nya blåstångsplantor. Det sker i väntan på helgens fullmåne, då fortplantningen sker. 

Återskapa Östersjöns livskraft 

Det är genom WWF:s projekt ”Återskapa Östersjöns livskraft” som Baltic Sea Science Center på Skansen fått den fantastiska möjligheten att bidra i arbetet. Det gör de tillsammans med Skärgårdsstiftelsen och Sportfiskarna som alla deltar i projektet. Målet är att skapa förutsättningar för blåstångens förökning.  

Ett konstgjort rev ska ge nytt liv 

I vikarna kring Riddersholms naturreservat vid Kapellskär har Sportfiskarna byggt upp ett konstgjort stenrev med 300 ton sten för att motverka erosionspåverkan från Furusundsleden. Intensiv och snabbgående trafik med stora fartyg i Furusundsleden har gjort att vattenrörelser i vatten transporterar i väg bottenmaterial.  

Hon- och hanplantor förökar sig vid fullmåne 

På revet försöker man nu få till ett nytt blåstångshabitat. Och med lite hjälp på traven är målet att en ny undervattensskog ska växa till. Blåstångsplantor är antingen hanar eller honor. Det innebär att det krävs minst två plantor av olika kön för att lyckas med fortplantningen. 

– Eftersom revet innebär nya grunda och hårda ytor blir det en bra plats för blåstång att växa på. Under tisdagen samlade vi in grenar av blåstång i havet utanför Riddersholm och samtidigt rengjordes revet från påväxt av fintrådiga alger som annars konkurrerar om platsen med de kommande blåstångsgroddarna, berättar Sophie Lewenhaupt på Baltic Sea Science Center på Skansen. 

Genom att binda ihop de insamlade blåstångsgrenarna till buketter och sedan fästa små bojstenar med flöten i dem, kan dykarna kila fast dem i stenarna längst revet. I Östersjön förökar sig blåstången endast under en kort period antingen på försommaren eller på hösten. Befruktningen är det känsligaste stadiet i blåstångens livscykel. 

– Nu hänger tångruskorna över revet och förhoppningsvis kommer de släppa sina ägg och spermier under lördagens fullmåne så att nya blåstångsplantor kommer att växa där, säger Sophie Lewenhaupt. 

Info Box

Blåstången – en nyckelart i Östersjön
Blåstången (Fucus vesiculosus) räknas som en av Östersjöns få nyckelarter. En nyckelart är extra viktig och kan skapa levnadsmöjligheter och skydd för andra växt- och djurarter. På en tångsruska får andra mindre alger och stillasittande djur fäste. Där trivs också tångräkor och tångmärlor, musslor, havstulpaner och många, många fler. Fiskyngel kan leva i skydd av tångens grenar medan andra hittar sin näring där. 

Förökar sig vid fullmåne 
Blåstången består av honplantor som bär ägg och hanplantor som bär spermier vilka alla finns i de knottriga topparna som du kan hitta på blåstången under förökningssäsongen. Under stilla kvällar i maj och juni då fullmånen lyser släpper tångplantorna ut miljarder små ägg och spermier som förenas i vattnet och söker en bra klippa att växa på. Där kan den bli över 50 år gammal om den får växa ifred. 

Nyfiken på blåstång?
Delta i medborgarforskningsprojektet ”Algforskarsommar” som genomförs nu för tredje året i rad. Bidra till insamling av ny kunskap om de kustnära algbältena, när blåstången förökar sig och vad som händer med djurlivet i en tångruska. Din insats är värdefull för förståelsen av Östersjöns kustnära ekosystem. Läs mer på Stockholms universitets webbplats.

Genom arbetet med att placera ut nya blåstångsplantor verkar man för att stärka arten och bidra till ett friskare Östersjön. (14.2)

Genom projektet Återskapa Östersjöns livskraft är Baltic Sea Science Center med och skapar förutsättningar för ett nytt blåstångshabitat i Östersjön. (15.5)