6901

Biologisk Mångfald och AI 

Djurgårdsfrukost hos Rosendals Trädgård

Förra veckan hade vi den regelbundna Djurgårdsfrukosten. De två huvudämnena var biologisk mångfald och AI. Därför kommer nedan en text skriven av ChatGPT för att följa ämnet Artificiell Intelligens och påvisa den utveckling som skett inom området.  

Torsdagen den 31 augusti 2023, samlades medlemmar i KDI för den månatliga Djurgårdsfrukosten, denna gång på Rosendals Trädgård. Temat för dagen var biologisk mångfald och artificiell intelligens (AI). Det var en fullspäckad morgon som inleddes med en guidad rundtur i den vackra trädgården, där personalen delade med sig av insikter om hur biologisk mångfald spelar en central roll i trädgårdens ekosystem. 

Biologisk Mångfald: Trädgårdens Livspuls

Trädgården vid Rosendal är en levande plats som andas biologisk mångfald. Under rundturen fick vi inblick i hur olika växtarter, bin, fjärilar och fåglar samverkar för att skapa en hälsosam och frodig miljö. Våra vänner på Rosendal betonade också betydelsen för bevarandet av biologisk mångfald på vår planet och hur det påverkar allt från pollinering till ekosystemets stabilitet. 

Anders Ynnerman om AI och framtiden

Huvudtalaren för evenemanget var ingen mindre än Anders Ynnerman, en framstående forskare inom AI. Med en engagerande presentation kastade han ljus över vad artificiell intelligens egentligen är och hur dess utveckling ser ut i dagens samhälle. Ynnerman delade även insikter om hur AI-teknik kan hjälpa oss att lösa komplexa problem och förbättra vårt samhälle. 

Denna Djurgårdsfrukost hos Rosendals Trädgård var en förmiddag fylld med kunskap och inspiration. Temat biologisk mångfald och AI visade på vikten av att integrera teknik och naturvård för att skapa en hållbar framtid.  

Tack till alla som deltog och gjorde detta evenemang så minnesvärt! 

Avslutningsvis vill jag upprepa det som Ynnerman påvisade flera gånger under föreläsningen. Nämligen att AI är ett verktyg som människor skapar och använder för att lösa olika problem och förbättra olika områden av livet. Det är inte en ersättning för mänskligt tänkande. AI-system kan vara mycket användbara och kraftfulla, men de är fortfarande beroende av människor för att utvecklas, träna och användas på ett meningsfullt sätt. Med det sagt var den text jag fick generad inte problemfri, ofta var det kontextuella kopplingar som saknades. Vilket gjorde att jag behövde korrigera vissa delar innehållet.  

/Benjamin Ilehag
trainee, Kungliga Djurgårdens Intressenter