7005

We Are Seediq

Etnografiska museet i nära samarbete med ett urfolk i Taiwan

Sedan april 2023 visas utställningen We Are Seediq på Etnografiska museet på Kungliga Djurgården. Utställning är ett samarbete med seediq, ett urfolk i Taiwan. Som ett led i att dekolonisera museet samt att utveckla hur etnografiska museer kan arbeta med urfolk och föremål i samlingarna skapades utställningen. Som titeln antyder är det urfolket själva som står för berättandet. Med hjälp av modern visualiseringsteknik och nyskapande utställningsdesign berättar de sin historia om ett återfunnet kulturarv.

Ett urfolk berättar sin egen historia med hjälp av ett återvunnet kulturarv

Seediq betyder människa och är både namnet på ett urfolk i Taiwan och deras språk. Deras förfäder har levt i Taiwan sedan tusentals år. Under århundranden har de präglats av yttre påverkan från olika makter. Trots det lever deras kultur vidare. I ett unikt samskapande projekt med seediq växte utställningen fram. Genom egna ord, historiska föremål och intervjuer från dagens Taiwan berättar seediq själva sin historia. Sida vid sida visas historiska föremål från museets samling ihop med en samtida 360-graders film. Det moderna utställningsrummet är formgivet av arkitektbyrån Olsson Lyckefors som vann årets Kasper Salin-pris.

We Are Seediq visar hur museisamlingar kan ha extremt stor relevans idag. För att återknyta, återskapa och återföra kunskap som annars riskerar att gå förlorad, säger Ann Follin, överintendent vid Världskulturmuseerna. Att få tillgång till det egna kulturarvet och därmed möjlighet att tolka och representera sin historia är centrala teman för utställningen. Det här är deras berättelse, inte vår.

Felkategoriserad samling får nytt liv

Det unika samarbetet inleddes i samband med att det fanns frågetecken kring en samling från Taiwan i magasinet. Efterforskningar visade att föremålen hade varit felkategoriserade. Under den japanska ockupationen av Taiwan (1895-1945) kategoriserades seediq som atayal, en annan urfolksgrupp i Taiwan. Men samlingen visade sig alltså var seediq. Museets intendenter kontaktade olika institutioner i Taiwan och fick på så sätt kontakt med representanter för dem. Sedan föremålen samlades in till museet under tidigt 1900-talet har mycket av seediqs traditionella kultur gått förlorad. Arbetet med utställningen har därför blivit en viktig del av deras arbete att återuppliva tidigare generationers kunskap som ligger dold i föremålen.

Meningen är inte att föremålen på något sätt ska begravas och glömmas bort, utan vi ska skapa liv i dem igen och inspirera vårt folk och våra unga att känna stolthet över sitt ursprung. Vår existens är sammanlänkad med våra förfäder och den traditionella seediqkulturen, säger Walis Pering, orförande för Seediq National Assembly.

Samlingar och kunskap tillgängliggörs digitalt

Representanter för seediqsamhället arbetar nu med den samling Världskulturmuseerna förvaltar för att bidra till att väcka nytt liv i deras kultur. I maj 2022 besökte en delegation Etnografiska museet för att studera föremålen närmare. Bland annat studerade kvinnorna samlingens textilier och ritade av mönster. Dessa användes sedan till att återskapa textilerna i Taiwan. För seediq är det här ett sätt att försonas med tidigare generationer. Arbetet har resulterat i ett digitalt arkiv som de själva administrerar. Och förhoppningar finns om att det så småningom kan skapas ett digitalt museum.

Samarbetet har uppmärksammats på Taiwan https://x.com/taiwanplusnews/status/1698653082605981740?s=20

We Are Seediq är en del av det EU-finansierade projektet Taking Care. Utställningen har skapats i samarbete mellan Världskulturmuseerna, Seediq National Assembly i Taiwan och Seediq Master’s Program of Providence University i Taiwan. Samarbetet ligger i linje med Världskulturmuseernas arbete att dekolonisera museet, aktivera samlingen samt att samarbeta med source communities i världen.

Fakta

  • 2008 erkändes seediq som ett urfolk i Taiwan. Tidigare hade de, som föremålen i utställningen, benämnts som atayal.
  • Seediq består av tre grupper med egna dialekter.
  • Befolkningsmängd: 10 485 (2020 års räkning)
  • I utställningen visas 28 historiska föremål från Världskulturmuseernas samling.
  • Fram till samarbetsprojektet mellan museet var föremålen felaktigt kategoriserade. Detta av den japanska administrationen vid den tid då föremålen samlades in. Tack vare samarbetet föremålen fått sin rätta historia.
  • I det nybyggda, flexibla utställningsrummet omges besökare och föremål av en 360-graders filmprojektion. Här möter besökaren representanter från seediq som med egna ord berättar om sin kultur, historia och framtid.

10.2 Genom att lyfta fram ett bortglömt kulturarv och ge seediq en plats att berätta sin historia såväl på Etnografiska museet som digitalt, bidrar museet till ett mer jämlikt samhälle.

11.4 Genom att i dialog med urfolket seediq vårda och förvara de föremål från deras kultur som finns i Etnografiska museets samlingar, bidrar museet till att trygga ett kulturarv.

17.16 We Are Seediq är en del av ett EU-finansierat projekt Taking Care. Utställningen har skapats i samarbete mellan Världskulturmuseerna, Seediq National Assembly i Taiwan och Seediq Master’s Program of Providence University i Taiwan.