2834

14-1995

Kungliga nationalstadsparken bildas – världens första, där Evenemangsparken pekas ut som ett av Stockholm viktigaste besöksmål som ska vidareutvecklas.