772

Baltic Sea Science Center – ger inblick under ytan

Att Östersjön har stora problem är allmänt känt, men kanske är Skansens Baltic Sea Science Center en pusselbit som kan vända utvecklingen. Kunskapscentret som öppnade 2019 välkomnar både allmänheten, skolor och vetenskapen. Här har alla möjlighet att helt torrskodda upptäcka Östersjön under ytan.

Äntligen öppnades dörrarna!

Baltic Sea Science Center öppna dörrarna den 12 april 2019- och som vi hade längtat. Blandningen av sött och salt i akvarierna är perfekt för laxarna, torskarna, simporna, ålar, braxen, sill m fl som har flyttat in.
Skansen och BalticSea2020 inledde 2015 ett samarbete för att förbättra möjligheterna för Östersjön att bli ett livskraftigt hav i framtiden. Samarbetet ledde fram till tankarna på ett kunskapscentrum för både allmänhet och skola med interaktiva utställningar. En möjlighet att se under ytan på Östersjön i gigantiska akvarier och inspirerande utbildningslokaler och labb.

En blandning av sött och salt

Östersjön är ett unikt innanhav. Blandningen av sött och salt skapar en miljö som inte finns någon annanstans i världen. Färskvattnet från vattendrag blandas med salt havsvatten från Atlanten och balansen är förutsättningen för en rad växter och djur. Östersjön är också närmiljö för över 90 miljoner människor. Med tiden har problem med övergödning, intensivt fiske och miljögifter blivit allt allvarligare. Det behövs information, politiska beslut och samverkan för att vända utvecklingen. Baltic Sea Science Center är en del i det pusslet tillsammans med en rad instanser och insatser på många områden som pågått ett längre tag.

Ett samarbete som gör skillnad

Verksamheten i Baltic Sea Science Center utformas i samråd med ett kunskapsråd som består av representanter från Sveriges Lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och stiftelsen BalticSea2020. Kunskapsrådet är garanten för att allt som förmedlas har sin grund i vedertagen fakta, och att förmedlingen uppdateras i takt med att forskningen går framåt. Kunskapsrådet svarar för den viktiga omvärldsbevakningen och att relationer med övriga forskarsamhället, och andra aktörer både nationellt och internationellt, involveras i verksamheten. Målet är att ett pedagogiskt centrum i världsklass, ge besökarna en inblick i hur Östersjön mår under ytan. Ett som kan ge oss insikt i vad vi alla kan göra åt problemen.
Inträdet till BSSC ingår alltid i Skansens ordinarie entré och är delvis öppet för allmänheten medan skolsalarna och laboratorium är vigda till bokade skolklasser.

Baltic Sea Science Center ingår partnerskap för att främja Östersjön som livskraftigt hav (17.17)

Baltic Science Center främjar vetenskaplig kunskap och forskning som bidrar till friskare hav (14.A)

Baltic Science Center ökar allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar (12.8)

Baltic Science Center bidrar till utbildning i hållbara livsstilar (4.7)