1448

Djurgårdens butiker möter Kemikalieinspektionen

På Djurgården finns det utsökta butiker, de flesta är presentbutiker kopplat till våra museum och för oss aktörer är det viktigt att det vi säljer skapar glädje utan att vara farligt för miljö eller människor, och att de har tillverkats under sjyssta arbetsförhållanden. Våra värderingar är löften som vi stävar efter att uppfylla. Dagens stora utbud och internationella marknad ställer stora krav på inköpare och övrig butikspersonal att ha en god insyn i hur varorna tillverkas. Det är inte lätt, men för att underlätta har vi på Djurgården genomfört en gemensam utbildning.

Ännu ett steg i vår hållbarhetsresa

I november 2019 anordnade Kungliga Djurgårdens Intressenter, på initiativ från Vasamuseet och Sjöhistoriska, en efterlängtad utbildningsdag för alla butiker på Djurgården. Utbildningen hölls i samarbete med Kemikalieinspektionen och platsen var just Sjöhistoriska museet. Under dagen hölls fördjupande föredrag om Kemikalielagstiftningen, Reachförordningen
RoHS-direktivet, Leksaksdirektivet, POPs-förordningen och Biocidförordningen. Syftet med dagen var att ge alla en djupare kunskap om vilka lagar och regler som gäller för olika varor och hur man kontrollerar att detta efterlevs.

Denna butiksutbildning var en viktig del i Royal Djurgårdens strävan efter hållbara verksamheter. Och i att erbjuda våra besökare varor och presentartiklar som vi kan stå för. Vi har ett ansvar att påverka leverantörsledet genom att ständigt efterfråga förbättringar i de varor vi köper och säljer.

Utbildningen berörde vikten av anständiga arbetsvillkor hos leverantörer (8.8)

Utbildningsdagen berörde vikten av kunskap om lagar och regler angående kemikalier och deras användning samt (12.4)

Djurgårdens butiker samlas runt en gemensam utbildningsdag (17.17)