750

Skansens gödsel blir till guld

Skansen är världens äldsta friluftsmuseum, den 11 oktober 1891 slog man upp portarna med uppdraget att förvalta det svenska kulturarvet. Samtidigt drog hästar spårvagnarna över Djurgårdsbron och det var året då den första automobilen ställdes ut i Sverige, det skulle dröja 28 år innan svenska kvinnor fick rösträtt och 6 år till den stora Stockholmsutställningen hölls på Djurgården.

Relevant hållbarhet på Skansen

På dagens Skansen möts det förflutna och nuet, fantasi och fakta, djur och kultur, traditioner och trender. Att hållbarhet är en viktig del i det arbetet som utförs kommer antagligen inte som en överraskning, men vi vill gärna lyfta de stora insatser som gjorts under senare tid. En relevansanalys av alla 169 delmål i Agenda 2030 är utförd med workshops för varje avdelning och flera arrendatorer. Baserat på resultaten har en handlingsplan för det fortsatta hållbarhetsarbetet tagits fram.

Ett samarbete som förvandlar gödsel till guld

På en plats där många djur och människor vistas produceras mycket avfall. För att minimera det som slängs sorterar och återanvänder personalen så mycket som möjligt. Ett fantastiskt samarbete med Rosendals Trädgård är på plats där gödsel blir till guld. Skansen levererar gödsel från sina djur till Rosendals kompostlimpor och efter ett år får dom tillbaka fin kompostmull att använda i sina trädgårdar. Det innebär att transporter minskas rejält och att avfall blir en tillgång – något som också är bra för ekonomin. Dessutom testas den gamla nyheten bokashi i personalköket för att matsvinnet ska hållas till ett minimum.

Visste du att…? I anslutning till platsen där Skansen etablerades låg sedan 1850-talet Gröna Lunds föregångare Stockholms Tivoli med teatrar, karuseller, restauranger, exotiska djur och en av Stockholms första offentliga dansbanor. Så småningom kunde Skansen köpa loss marken från konkurrenten och et som är kvar av Tivolit kallas idag Galejan.

Skansen arbetar för att minska avfall från människor och djur samt leverera hållbara upplevelser (12.2,5)