1199

Baltic Sea Science Center – ett hållbart kunskapscenter på Skansen

Östersjön- ett unikt innanhav

Nästan allt vi gör på land påverkar Östersjön. Att sprida kunskap om situationen i Östersjön och vad vi kan göra för att bevara vårt unika innanhav är oerhört viktigt. Våren 2019 öppnade Baltic Sea Science Center (BSSC) upp sin verksamhet inne på Skansen. Skansen besöks av ca 1,5 miljoner årligen. Anläggningen är ett upplevelsebaserat kunskapscenter som utvecklats genom samarbete mellan Skansen, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Stockholms universitet (SU), Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) och Stiftelsen Baltic Sea 2020. Syftet med BSSC är att visa upp en fantastisk undervattensmiljö som många aldrig har uppfattat. Genom centret bidrar man till att sprida kvalitativ information om situationen i Östersjön och hur vi tillsammans bevara vårt unika innanhav.

Hållbarheten blev starten på ett brett samarbete

Det hela började för ett tiotal år sedan när Skansen såg ett behov av att utveckla sitt djurparksarbete mer hållbarhetsinriktat. Efter några trevande försök att finna riktning visade SLU intresse för att göra något tillsammans med Skansen, gärna kopplat till hållbarhet och vattenbruk. Projektet fick med tiden mer och mer koppling till Östersjön. När sedan Stiftelsen Baltic Sea 2020 och SU hakade på blev det snart ett renodlat Östersjöprojekt. Ett kunskapsråd skapades som tillsammans arbetade fram ett upplevelsebaserat informationskoncept. På Baltic Sea Science Center ligger ett stort fokus på riktad undervisning mot skolklasser och därav kom SVOA in som en naturlig samarbetspartner. 
 

Ett viktig kunskapcenter

På den plats där BSSC har byggts fanns redan innan Skansen grundades en zoologisk samling, som det hette på den tiden. Under 1950-talet byggdes här en anläggning för sjölejon som var i drift i cirka 30 år. Därefter har flera olika djur huserat i anläggningen innan den stängdes helt en bit in på 2000-talet. Platsens historia, och naturliga förutsättningar styrde uppförandet av BSSCs numer prisbelönta byggnad, som möter såväl natur- och kulturvärden som besökare.
 
Målet är att hälften av Skansens gäster ska besöka BSSC och att minst 500 skolklasser per år ska utbildas här. I många hundratals år har Djurgården varit en plats för såväl nytta som nöje. I samma anda verkar Skansen och Baltic Sea Science Center för att sprida kunskap till stor och liten. Så skapas en ökad förståelse för Östersjön och vad som måste göras för att förbättra livet i vårt närmsta hav.

Exteriör vy över Baltic Sea Science Center
Baltic Sea Sience Center invigdes i april 2019.
Skolelever och mikroskop på Baltic Sea Science Center
I kunskapscentret finns rum för pedagogisk verksamhet med bland annat ett biologilab.

Baltic Sea Science Center bidrar till att skydda viktiga naturarv(11.4)

Baltic Sea Science Center är ett branschöverskridande samarbete mellan många olika parter (17.17)

Baltic Sea Science Center bidrar till vetenskaplig kunskap för ett friskare Östersjön (14.A)

Baltic Sea Science Center bidrar med utbildning för en hållbar utveckling (4.7)