641

Gröna Lund driver egen restaurangskola

Ett fantastiska initiativ togs av Gröna Lund 2019. Genom att starta en egen restaurangskola kan Gröna Lund bidra till att lösningen av två problem, bristen på utbildad restaurangpersonal och svårigheten för nyanlända svenskar att komma ut i arbetslivet. Gröna Lund som inte kunde öppna alls under 2020 är nu i full gång med att rekrytera personal och vi hoppas att vi under sommaren 2021 kan äta god mat lagad av elever på Gröna Lunds egen restaurangskola igen. Mer om skolan kan du läsa här nedan

Varje år i januari inleds arbetet med att hitta alla de medarbetare som ska ta hand om Gröna Lunds drygt 1,6 miljoner besökare. Tjänster där alla är välkomna att söka, oavsett vem man är eller var man kommer ifrån. Sedan många år tillbaka jobbar tivolit aktivt med olika mångfaldsprojekt, då man jobbar efter devisen ”alla är lika välkomna, alltid”. En devis som gäller för så väl medarbetare som gäster. 2019 tog man ytterligare ett steg –Gröna Lund startade egen restaurangskola för nyanlända.

En egen restaurangskola – nytt mångfaldsprojekt

I samarbete med Arbetsförmedlingen olika mångfaldsprojekt anställer unga med olika funktionsvariationer och nyanlända. I år har man även startat en egen restaurangskola i samarbete med Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen. Hela besöksnäringen lider en stor brist på utbildad restaurangpersonal, samtidigt som många nyanlända har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. I år startar därför Gröna Lund en restaurangskola på tivolits restauranger, där 30 personer får en tre månader lång restaurangutbildning av Gröna Lunds personal. När de sedan är klara med utbildningen finns det möjlighet för eleverna att fortsätta att jobba inom restaurang på Gröna Lund eller söka sig någon annanstans. Utbildningen fylldes snabbt och är redan i full gång.

win-win

– Det är ingen hemlighet att alla i besöksnäringen skriker efter restaurangpersonal, såväl kockar som kallskänk, köksbiträden och servis. Dessutom såg vi en möjlighet där vi som privat aktör kunde vara med och hjälpa nyanlända att komma ut i arbetslivet. Vår nya restaurangskola är helt enkelt en riktig win-win-situation.

Restaurangskolan främjar gynnsam och hållbar turism (8.9)

Restaurangskolan ökar antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet (4.4)

Restaurangskolan främjar social, ekonomisk och politisk inkludering (10.2)