1215

Ny upplevelsearena på Tekniska ska inspirera

Snart händer det något spännande på Tekniska museets innergård på Norra Djurgården i Stockholm. Funkisbyggnaden museet flyttade in i 1936 var en sensation. I slutet av februari 2022 tas det första spadtaget till Stockholms nya signaturbyggnad Wisdome – en ny upplevelsearena för innovation, forskning och möten som sätter igång kreativa tankar och idéer. På Tekniska museet finns några av historiens allra största innovationer samlade, med fascinerande bakgrundsberättelser om hur de kommit till. Museet har också alltid varit en plats för att testa sina egna idéer, experimentera och upptäcka lösningar på egen hand.  

Nu kompletterar Tekniska sitt upplevelseutbud med upplevelsearenan Wisdome Stockholm. Utbyggnaden på strax över 2000 kvadratmeter är den största satsningen sedan museet startade för snart 100 år sedan och rymmer en jättelik kupolformad domteater där världsledande teknik för visualisering gör vetenskap och forskningsdata till omslutande upplevelser. I anslutning till domteatern utvecklas ytterligare innehåll i form av interaktiva stationer och labbmiljöer för nyfikna barn och vuxna. 

Nya perspektiv bygger innovationskraft

För att hitta nya lösningar behöver vi ibland se världen från en helt annan vinkel – oavsett om det gäller att lösa globala utmaningar eller att förenkla hållbara vardagsval. Det kan handla om en resa till en annan del av världen. Ett möte med någon som tänker helt tvärtom, eller en plötslig insikt om hur saker hänger ihop. Detta kan göra att alla pusselbitar faller på plats. 
 
Med visualiseringsarenan Wisdome skapar Tekniska museet tillsammans med Sveriges fem ledande science centers möjligheter att resa längre bort, djupare ned och närmare inpå än du någonsin varit. Wisdome ger upplevelser som inte bara berättar om innovation – de ger perspektiven som behövs för nya kreativa lösningar. En ny upplevelsearena växer fram.

Hållbart, hitech och hyperinnovativt – helt i trä

Tekniska museets högteknologiska Wisdome-arena ska andas innovation från upplevelsen inne i domen och ända ut i den arkitektoniska konstruktionen. Arkitektkontoret Elding Oscarson har ritat en byggnad som utmanar och sätter material och konstruktion på prov. Det välvda taket bärs upp helt utan pelare med hjälp av en teknik som bara återfinns i ett fåtal byggnader i hela världen. 

Innovation är framtid, och framtidens byggmaterial är utan tvekan trä. Att använda trä när man bygger skapar förutsättningar för minskade transporter, en tystare miljö och en behagligare plats, men framför allt blir det mer klimatsmart. För när träden växer renar de luften eftersom de binder tonvis av koldioxid, som sedan bevaras i trämaterialet under hela dess livslängd. Därför har Tekniska museet inlett ett samarbete med Stora Enso som kommer att leverera träprodukter som ska användas på ett hållbart och innovativt sätt så att denna byggnad blir ett landmärke i Kungliga nationalstadsparken.

Wisdome Stockholm en del i det nya hållbara Djurgården

Mycket har hänt sedan Djurgården först etablerade sig som ett område för rekreation och kulturella upplevelser. Ett växande Stockholm påverkar i allt högre grad nya satsningar på restauranger, skulpturparker och konstutställningar. Wisdome blir också en viktig del i att skapa nästa generations Djurgården, där hållbarhet blir en självklarhet hos många aktörer. Men också ett verktyg och en drivkraft för hur vi möter våra besökare och formar vår framtid.

Illustration interiör Wisdome
IIllustration: Elding Oscarsson, av Wisdome-arena interiört.

Wisdome är ett av Tekniskas bidrag till ett framtida hållbart och inkluderande Stockholm (11.3)

Wisdome är ett samarbete mellan Tekniska och flera olika samarbetspartners (17.17)