6783

Ju fler desto bättre

Temat är ”Hållbar tillväxt genom samverkan och partnerskap” när Visit Sweden samlar till webinarium. Det känns som klipp och skuret för oss på Kungliga Djurgården – då vårt samarbete handlar om just detta. Dessutom är Roi Ariel, general manager för Global Sustainable Tourism Council (GSTC) huvudtalare och vi på Djurgården har valt att följa GSTCs kriterier och är stolta över den utmärkelse vi nyligen fått för detta.

Extra roligt är det då när inbjudan kommer att tillsammans med Djurgårdskollegan – tillika KDIs ordförande och Tekniska museets engagerade chef, Peter Skogh få dela våra erfarenheter.

Vi på Djurgården ser en långsiktigt hållbar utveckling som affärskritisk. Och det är verkligen uppenbart att branschkollegorna från norr till syd tänker exakt likadant. Hållbarheten ger ett ramverk och är verktyget för en klok utveckling. Det är sedan genom samarbete och samsyn vi får effekt, och även en än större attraktionskraft för Svensk besöksnäring. Det gamla uttrycket håller än. Vi måste samla oss – ju fler desto bättre.

Tack Göteborg & Co & Katarina ThorstenssonRegion Västerbotten & Annika SandströmSpendrups Bryggeri AB & Anna Lidström för att vi fick dela tankar med er under detta seminarium.

Tack Jenny Jonevret Senior Project Manager & Linda Mannerby för ert engagemang!

Slutligen, tack för ännu ett gott initiativ från Visit Sweden.

Vill du se seminariet? Kolla här.

Camilla Zedendahl, vd

Kungliga Djurgårdens Intressenter