6793

Biologisk mångfald i fokus på Rosendals trädgård

I begreppet biologisk mångfald ryms allt liv på jorden. Många forskningsrapporter visar att den biologiska mångfalden är kraftigt hotad. Detta bland annat genom föroreningar, användning av bekämpningsmedel, skogsavverkning, utfiskning och klimatförändringar som rubbar känsliga ekosystem. Att arbeta för att främja biologisk mångfald innebär att verka för ett landskap med många olika naturtyper, olika arter och en stor genetisk variation inom arter. Det handlar om att skydda ekosystemen med vilda växter, djur och svampar, men också sådana med odlade växter och domesticerade djur.

Den biologiska mångfaldens dag

Den 22 maj firas den biologiska mångfaldens dag för att uppmärksamma den biologiska mångfaldens betydelse. Idag vet vi att det behövs stora och bestående insatser. Detta för att vi skall kunna undvika en stor massutplåning av arter. Vi vet också att biologisk mångfald och klimatfrågan är tätt sammanlänkade.

Liv på Rosendals Trädgård

I samband med den biologiska mångfaldens dag öppnade Rosendals Trädgård en promenadslinga genom trädgården. Genom informationsskyltar berättar de om hur de biodynamiska odlingsmetoderna bidrar till att skapa en frisk matjord samt hur de arbetar för att främja artrikedomen i trädgården med omnejd. Promenadslingan är ett resultat av projektet Liv på Rosendals Trädgård. Slingan har 11 stop och vissa av skyltarna har qr-koder som leder till korta filmer där Rosendals egna trädgårdsmästare berättar om arbetet.

Fotoutställningen SURR

I maj öppnades också fotoutställningen SURR. Där visas stora bilder med pollinatörer tagna av fotograf Lena Granefelt. Utställningen är producerad av Pollinera Sverige. Dessutom finns det i plantboden en rad tips på vad du kan göra. Såväl hemma i trädgården, på balkongen, terrassen eller innergården för att bjuda in liv.

I samband med den biologiska mångfaldens dag 2021 träffade vi en av Rosendals trädgårdsmästare. Han berättade om deras arbete för biologisk mångfald i en längre intervju.

Rosendals trädgårds arbete med biodynamisk odling bidrar till främjandet av den biologiska mångfalden. De lyfter vikten av pollinerare i utställningen SURR och visar alla hur de kan bidra till att främja biologisk mångfald. (15,5)