1215

Ny upplevelsearena på Tekniska ska inspirera

Det händer något spännande på Tekniska museets innergård i Museiparken. Funkisbyggnaden som museet flyttade in i 1936 var då en sensation. I februari 2022 togs det första spadtaget till Stockholms nya signaturbyggnad Wisdome Stockholm– en upplevelsearena för innovation, forskning och möten som sätter igång kreativa tankar och idéer. Nu monteras det enorma byggtält, som under nära ett års tid varit synligt från stora delar av Stockholm, snart ned. Det blir då för första gången möjligt att se vad som pågått inuti det – en spektakulär träbyggnad som saknar motstycke i världen.  

Museet har alltid varit en plats för att testa egna idéer, experimentera och upptäcka lösningar på egen hand. Nu kompletterar Tekniska sitt upplevelseutbud med upplevelsearenan Wisdome Stockholm. Utbyggnaden på strax över 2000 kvadratmeter och är den största satsningen sedan museet startade för snart 100 år sedan. Byggnaden rymmer en jättelik kupolformad domteater där världsledande teknik för visualisering skall göra vetenskap och forskningsdata till omslutande upplevelser. I anslutning till domteatern utvecklas ytterligare innehåll i form av interaktiva stationer och labbmiljöer för nyfikna barn och vuxna. 

Nya perspektiv bygger innovationskraft

För att hitta nya lösningar behöver vi ibland se världen från en helt annan vinkel – oavsett om det gäller att lösa globala utmaningar eller att förenkla hållbara vardagsval. Det kan handla om en resa till en annan del av världen, ett möte med någon som tänker helt tvärtom, eller en plötslig insikt om hur saker hänger ihop. Detta kan göra att alla pusselbitar faller på plats. 

Med visualiseringsarenan Wisdome skapar Tekniska museet tillsammans med Sveriges fem ledande science centers möjligheter att resa längre bort, djupare ned och närmare inpå än du någonsin varit. Wisdome ger upplevelser som inte bara berättar om innovation – de ger perspektiv som behövs för nya kreativa lösningar. En ny upplevelsearena växer fram.

Hållbart, hitech och hyperinnovativt – helt i trä

Tekniska museets högteknologiska Wisdome-arena andas innovation från upplevelsen inne i domen och ända ut i den arkitektoniska konstruktionen. Arkitektkontoret Elding Oscarson har ritat en byggnad som utmanar och sätter material och konstruktion på prov. Det välvda taket bärs upp helt utan pelare med hjälp av en teknik som bara återfinns i ett fåtal byggnader i hela världen. 

Innovation är framtid, och framtidens byggmaterial är utan tvekan trä. Att använda trä när man bygger skapar förutsättningar för minskade transporter, en tystare miljö och en behagligare plats. Framför allt blir det mer klimatsmart. För när träden växer renar de luften eftersom de binder tonvis av koldioxid, som sedan bevaras i trämaterialet under hela dess livslängd. Materialet kommer från skogar i Sverige och Finland med Stora Enso som huvudpartner.

Första spadtaget togs i februari 2022 och byggnaden skall vara färdig att tas i bruk sent 2023.

Wisdome Stockholm en del i det nya hållbara Djurgården

Mycket har hänt sedan Djurgården först etablerade sig som ett område för rekreation och kulturella upplevelser. Ett växande Stockholm påverkar i allt högre grad nya satsningar på restauranger, skulpturparker och konstutställningar. Wisdome blir ett landmärke i Kungliga nationalstadsparken och en viktig del i att skapa nästa generations Djurgården, där hållbarhet blir en självklarhet hos många aktörer. Men också ett verktyg och en drivkraft för hur vi möter våra besökare och formar vår framtid.

Illustration interiör Wisdome
IIllustration: Elding Oscarsson, av Wisdome-arena interiört.

Wisdome är ett av Tekniskas bidrag till ett framtida hållbart och inkluderande Stockholm (11.3)

Wisdome är ett samarbete mellan Tekniska och flera olika samarbetspartners (17.17)