1484

Från plast och engångsartiklar

Djurgårdens magnifika ekar ger oss perspektiv. Vi vet att det tar lika lång tid för en ek att bli gammal – ca 450 år, som det tar för en pet-plaska att brytas ner – och då har den inte försvunnit, utan brutits ner till microplast.

Vi välkomnar miljontals besökare och de val vi gör gör skillnad. Men för att göra riktig skillnad behöver vi samarbeta – inte bara med varandra, utan även med våra besökare och andra. För Djurgården tar vi bäst hand om tillsammans. Med den insikten och med utmaningen att minska plastanvändning och går från engångs- till flergångsmaterial har vi krokat arm med Håll Sverige Rent. Och vi har genomför att antal projekt tillsammans. Den 2 april 2019 inleddes vår resa tillsammans när vi samlades 70 representanter, från över 30 av Djurgårdens aktörer på Sjöhistoriska för en hållbarhetsdag som fokuserade på plast och engångsartiklar. Dagen resulterade i ett gemensamt åtagande utifrån vilket vi arbetar än idag.

Not: Pandemin har tvingat oss att ta ett steg tillbaka när det gäller utfasning av engångsartiklar (mycket måste vi nu förpacka styckevis), men strategin är framtagen och snart är vi tillbaka på banan igen.

Först kunskap…

Vi försöker alltid arbeta så att vi inhämtar kunskap för att sedan analysera, agera och inspirera (varandra och andra). Denna morgon delade fyra experter generöst sin kunskap:
Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige Rent sammanfattade om våra gemensamma utmaningar och pekade ut vägen framåt. Cecilia Hedfors från Naturskyddsföreningen pratade om materialet – vad plast är och hur det påverkar oss alla. Maria Klint från Antrop, talade om att identifiera styrmedel och incitament som kan minska nedskräpning hos våra besökare. Och slutligen, Filip Eklund från Göteborg & Co och Gothenburg Culture Festival om det arbete man gjort – om hur den stora stadsfesten brutit engångsbeteendet – imponerande.

… sedan beslut

Med en stabil grund av kunskap undertecknade samtliga närvarande ett åtagande att minska användning av plast och att fasa ut engångsartiklar i plast, att öka återvinningen av förpackningsmaterial samt samverka kring nya innovativa lösningar för att motverka nedskräpning.

… & nu dags för handling.

Ett åtagande kräver handling och för att underlätta för detta bjöd hållbarhetsgruppens medlemmar (i planeringsgruppen: Gröna Lund, Rosendals Trädgård, Vasamuseet) in sina bästa leverantörer av bra och innovativa produkter. På minimässan visade leverantörer allt från naturliga, giftfria och ätbara tallrikar till hållbara sugrör. Allt för att underlätta för en omställning.

Arbetet följs upp kontinuerligt. Vill du läsa vårt åtagande? Klicka här

Dagen genomfördes i samarbete med Nationalstadsparken!

Att skippa plasten är att främja hållbar konsumtion och produktion och minskar avfallet (12,5)

Att minska på plasten är bra för våra hav då det motverkar föroreningar från land (14.1)

Djurgårdens aktörer samlas runt minskad plastanvändning (17.17)