1334

Hållbarhet i centrum för samarbeten


Vi på Djurgården vill vara delaktiga i att lösa dagens utmaningar. På våra anläggningar, och genom våra aktiviteter och utställningar, inspirerar och folkbildar vi årligen miljontals besökare. Genom att fördjupa vårt samarbete inom hållbarhet vill vi förstärka det varje aktör redan bidrar med. Men vi ser inte bara till våra egna verksamheter – vi samarbetar sinsemellan. Och vi har nu inlett ett nytt spännande samarbete för att utmana oss att ta nya och snabbare stag framåt – Djurgården samarbetar därför med många organisationer för en hållbar utveckling.

Agera mer hållbart

Vårt arbete med hållbarhet sker i flera steg. Vårt första steg var att inventera det vi har på Djurgården för att se vad vi kan göra för att agera mer hållbart. Med detta som grund tog vi i mars 2018 vi ytterligare steg.

Samarbeten med varandra

Nästa steg var att samarbeta. Genom att samarbeta och dela kunskap inspirerar vi varandra till att stärka vårt hållbarhetsarbete och bidra till en positiv samhällsutveckling. Ambitionen är att agera på ett sådant sätt att vi även kan inspirera andra i vår omgivning till att tänka och agera hållbart. En kärntrupp är formad som tillsammans arbetat fram strategier som presenterat för alla intressenter.

Samarbeten med andra

Vi vet att vi inte står ensamma i världen. Ska vi nå framgång inom hållbarhetsarbetet måste vi hitta kroka arm med flera och söka nya vägar att göra saker bättre. Och vi kan inte tänka oss någon bättre väg att gå än att samarbeta med de bästa. Därför känns det fantastiskt att vi fått möjlighet att samarbeta med aktörer som Agenda 2030 Delegationen och Fossilfritt Sverige, Håll Sverige Rent och Rena Botten, Hållbara Restauranger, Nätverket Hållbar Besöksnäring och Stockholm LGBT. Genom dessa samarbeten får vi tillgång till inspiration och kompetens.

Vi vill leda utvecklingen

Vårt yttersta mål är att leda utvecklingen. Vi ser hållbarhet som en helt central del av vår identitet och vår attraktionskraft som Stockholms, Sveriges och Skandinaviens främsta attraktion. Vi vill vara ett föredöme för andra och ligga i framkant. Det arbetet började i mars 2018 och vi har satt ett målår till 2022. Nu när vi öppnar upp inför våren 2021 kavlar vi upp ärmarna igen och.

Royal Djurgården ingår lokala och nationella partnerskap för sitt hållbarhetsarbete (17.17)

Royal Djurgårdens mål för ett fossilfritt Djurgården främjar klimatet (13.2)

Royal Djurgårdens hållbarhetsarbeten syftar till att minska Stockholms miljöpåverkan (11.4,6)