722

Human Nature – Etnografiska utmanar i utställning

Djurgården har genom historien varit den självklara platsen där konst, kultur, innovation och nutidsfrågor lyfts. En väl förankring i historien ger oss en bra bas att stå på när vi blickar in i framtiden. Med den egenproducerade utställningen – Human Nature följer Etnografiska museet traditionen och tar sig an en av vår tids mest brännande frågor- hur masskonsumtionen påverkar vår jord och möjligheten till omställning för en mer hållbar värld. Det är en stark utställning som får oss att ifråga sätta våra vanor och som inte lämnar någon oberörd.

Tydliga signaler

Signalerna är tydliga – klimatet förändras och arter dör ut. Människors överdrivna konsumtion är ett av problemen. Men runt om i världen finns också krafter till förändring, och det finns andra relationer till jorden än enbart som resurs för mänskliga behov.
Allt hänger ihop och hur vi lever påverkar obönhörligen hur jorden mår. Dra i ena änden av tråden och se vad som händer i andra.

Rädda ”The Human Flower”

Man väjer inte för de enorma problem vi står inför. Men med inspiration från såväl gamla system runt om i världen som nya forskningsprojekt visar Etnografiska också på alternativa sätt att leva, det finns ljus i tunneln.Som besökare utmanas du att reflektera över dina egna val. Signera shoppingkontrakt där du lovar att se över din konsumtion och hjälp ”The human flower” i sin kamp för överlevnad. För varje kontrakt som signeras fyller museet på livsnödvändigt vatten till blomman.

Ett besök rekommenderas.

Human Nature ökar allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar (12.8)

Human Nature ger besökare redskap för att minska sin klimatpåverkan (13.3)