4291

Att vara del av världens första Nationalstadspark

Vi inom Kungliga Djurgårdens Intressenter är stolta över att få verka i och vara en viktig del av världens första Nationalstadspark där natur- och kulturvärden är skyddade av lag. Den Kungliga Nationalstadsparken är Sveriges första och enda nationalstadspark hittills och år 2020 firade vi alla att denna historiska park fyllde 25 år! 

En nationalstadspark skall vara ett unikt historiskt landskap av betydelse för både det nationella kulturarvet och för en tätorts ekologi. Till skillnad från nationalparker och många naturreservat är det ett krav att den ska ligga i en urbaniserad miljö, det vill säga en stadsbygd. Varje Nationalstadspark har även en vård- och utvecklingsplan som ska ge en samlad bild av de mål och riktlinjer för parkens vård, skötsel, underhåll och utveckling. Den skall även kunna fungera som en inspirationskälla, ge kunskap och väcka nyfikenhet.  

Det historiska landskap som Nationalstadsparken skyddar, sträcker sig mellan Stockholm, Solna, Lidingö och är hela 27 km2 stort och innefattar Ulriksdal, Haga, Norra Djurgården, Fjäderholmarna och Södra Djurgården. 

Genom århundranden har parken och Södra Djurgården haft en plats i Stockholmarnas liv. Hit har man kommit för att promenera, ha picknick i den gröna naturen, äta på restauranger och caféer, samt ta del av alla museer, sevärdheter och attraktioner. Området har alltid varit en plats som haft stor betydelse för invånarnas rekreation, det är meningen att parken ska användas, vara en levande miljö och fungera som en oas för avkoppling, nöjen och återhämtning.  Kommunfullmäktige i Stockholms Stad antog år 2009, en översiktsplan för Nationalstadsparken och benämnde den Västra delen av Södra Djurgården till “Evenemangsparken”. Vi är stolta över hur Södra Djurgården både bjuder in till ett vilt naturliv där man värnar om djuren och det orörda landskapet du finner här, samtidigt som den även bjuder in till nöjen i Evenemangsparken, såsom Skansen, Nordiska museet, Gröna Lund, Vasamuseet och många fler. 

I översiktsplanen framgår det hur Evenemangsparken ska kunna vidareutvecklas som den nöjes- och lustpark den varit i över hundra år. Även i Nationalstadsparkens vård- och utvecklingsplan har man som mål för platsen att området ska se till att vara en av Stockholms viktigaste besök- och turistmål, som ska kunna vidareutvecklas och förnyas med utgångspunkt i traditioner för att bibehålla platsens attraktivitet. Detta är något vi värnar om för att bevara det kulturarv vi har här på  Djurgården och förstår vikten av att utveckla platsen för att inte låta den förfalla. 

Den lag som idag skyddar Nationalstadsparken ger området ett förstärkt skydd för dess natur- och kulturvärden. Därutöver finns olika former av detaljreglering för skötsel och förvaltning, kommunernas planering, myndigheternas prövning och skötsel ska utgå från områdets status som nationalstadspark. Detta sammantaget gör att den utveckling av Djurgården som ständigt pågår sker på ett avvägt och betryggande sätt. 

Ett fossil- och bilfritt Djurgården och främjar stockholmarnas fysiska och mentala hälsa (3.4)

Genom att omvandla restmassor från utbyggnaden av Stockholms tunnelbana till en lokal resurs integreras ett holistiskt synsätt i stadsplaneringen. (11.6)

Genom projektet skapas en ny livskraftig miljö och en fristad för naturligt liv att utvecklas. (15.1)