5407

Vägen till en hållbar destination

Om arbetet med Green Destinations Award and Certification Program

Vad är en hållbar destination?

När man nationellt och internationellt lyfter hållbara destinationer handlar det oftast om fantastiska, skyddade naturområden på landsbygden. Destinationer där besökaren i lugn och ro kan uppleva naturen inpå knuten långt från stora folkmassor. Betyder det att en destination mitt i Stockholm, som till stor del bygger på ett nära oöverträffat kulturutbud och som välkomnar ca 15 miljoner årliga besökare, inte kan definieras som hållbar?

Ett globalt sammanhang och perspektiv

Sedan november 2021 deltar Kungliga Djurgården, via Kungliga Djurgårdens Intressenter, i Green Destinations Award and Certification Program. Det gör vi för att ha tillgång till verktyg som kan användas för att säkerställa ett systematiskt hållbarhetsarbete framöver. Lika viktigt är det att ingå i ett globalt sammanhang där vårt gemensamma arbete och våra ambitioner ställs i relation till andra destinationers. Och dessutom får vi inspiration från kollegor över hela världen.

FNs mål för hållbar utveckling är centrala

FNs 17 mål för hållbar utveckling har hela tiden varit centrala i vårt arbete med att ta fram gemensamma fokusområden och förslag till hållbarhetsmål. De har även varit utgångspunkt i valet av det globala sammanhang vi vill ingå i. Green Destinations program bygger på Global Sustainable Tourisms (GSTC) kriterier för hållbar turism. Låt mig här backa bandet lite och berätta om GSTCs bakgrund och uppdrag.

Global Sustainable Tourism Council

Antalet hållbarhetsmärkningar inom turismsektorn har ökat kraftigt under de senaste tjugo åren. Många olika märkningar och dålig transparens har gjort det svårt för resenärer och andra att jämföra och förstå vad de i praktiken betyder. 2007 bildade därför FN-organen UNWTO, UNEP och UN Foundation tillsammans med Rainforest Alliance och 60 andra organisationer en koalition. Uppdraget var att tillsammans skapa ett globalt språk som definierar vad hållbar turism innebär.

Maximera nytt och minimera negativ påverkan

Som ett resultat formulerades ett antal kriterier som kopplar till FNs hållbarhetsmål. Kriterierna beskriver, precis som FN-målen, vad som ska åstadkommas men inte hur. Idag förvaltas kriterierna av den fristående medlemsorganisationen Global Sustainable Tourism (GSTC). Enligt GSTC ska ett effektivt och transparent hållbarhetsarbete sörja för att maximera turismens nytta och minimera dess negativa påverkan. Detta inom 3 områden:

  • Lokalsamhällets sociala och ekonomiska utveckling
  • Kulturarvet
  • Miljön

Djurgården – en hållbar destination med många intressenter

Jag har uppgiften att samla in information och dokumentera vad som görs inom de 85 kriterier och underliggande indikatorer som programmet innehåller. Ett fantastisk spännande och omfattande arbete som inte alltid är helt lätt.

Destinationen Djurgården är en del av Stockholms stad och region, en del av Nationalstadsparken med Länsstyrelsen som samordnare och en del av den kungliga dispositionsrätten med Kungliga Djurgårdens förvaltning som förvaltare. Vi är en destination som består av drygt 60 medlemmar och har ca 800 boende. Djurgården tillhör dessutom, och är en angelägenhet för, alla stockholmare och svenskar. En destination med riktigt många intressenter helt enkelt.

Ett riktigt inspirerande arbete

Kriterierna är verkligen heltäckande. Jag svarar på frågor om allt från Sveriges lagar om utförsel av kulturföremål och landets bygglovsprocesser till hur destinationen jobbar för att stödja utbildningssektorn inom turism, jobbar för biologisk mångfald och samlar aktörer för att sätta gemensamma hållbarhetsmål. Mycket av arbetet kan vi påverka själva, men inom vissa områden ligger ansvaret hos andra. Då gäller det att till exempel belysa det viktiga påverkansarbete som destinationens aktörer utför.

Under arbetets gång blir jag ständigt påmind om hur många sätt det finns att driva en utveckling framåt och hur mycket som redan görs. Det är verkligen inspirerande och framöver återkommer jag gärna här och ger fler exempel på frågor och svar som kommit upp. Det kan också vara frustrerande och ibland svårt att se hur vissa kriterier passar in på Djurgården. De är ju skapta för att fungera globalt vilket lämnar rum för tolkning inom vissa ramar.

Revision av tredje part

När all dokumentation är färdigställd ska den kontrolleras av Green Destinations representant. En revision av tredje part kommer utföras på plats och arbetet här på Djurgården betygsättas. Därefter får vi svaret på om en destination belägen mitt i Stockholm som välkomnar ca 15 miljoner årligare besökare, kan definieras som hållbar enligt FNs kriterier.

Annika Gustafsson
Kungliga Djurgårdens Intressenter