4930

Nu sätter vi våra mål för en hållbar utveckling

Walmundsön, Valdemarsön, Diwregård och slutligen, det vi känner igen idag, Djurgården. Djurgården är i ständig utveckling och det är upp till oss att tillsammans skapar en långsiktig hållbar utveckling.

Sedan flera år tillbaka har vi på Djurgården samarbetat för en långsiktig hållbar utveckling, att på ett respektfullt sätt ta kulturarvet in i framtiden. Ledd av Kungliga Djurgårdens Intressenter, och tillsammans med Kungliga Djurgårdens förvaltning, har vår hållbarhetsgrupp blickat framåt och tagit fram förslag på mål för vårt gemensamma hållbarhetsarbete på Djurgården för de närmaste åren.

Arbetet är inte nytt. Redan den 30 mars 2020 bjöd vi in samtliga aktörer på Djurgården till ett hållbarhetsmöte med mening att introducerade de föreslagna målen, men så långt kom vi aldrig. Tisdagen den 9 november 2021 kom vi äntligen till skott.

Med över 80 deltagare representerande 40 av Djurgårdens aktörer, satte vi oss ner för att diskutera gemensamma mål för 2022, 2025 och 2027. Alla medlemmar i hållbarhetsgruppen stod bakom planeringen av dagen och till vår hjälp hade vi Pugh Rogefeldt, vår illustratör Helena Lindholm och vår hedersgäst Luigi Cabini. En för tillfället särskilt framtagen arbetsbok låg till grund för diskussionerna.

Ok att snacka, men problem är till för att lösas

Det finns inget bättre sätt att inleda ett hållbarhetsmöte än med musik. Och nu fick Pugh Rogefeldt sätta tonen med låten ”Finns det lite stolthet kvar”.

Det pratas vitt och brett om ditt och datt i tal och visor
Vi har smutsat ner, vi har bara fel, det är bara skam och nesor
Och det är nog sant, och det är nog bra, att vi snackar om problemen.
Men dom är till för att lösas, vart går det hän, om vi sitter still på stenen.

Pugh Rogefeldt i ”Finns det lite stolthet kvar”

Låten är från 70-talet men den är lika aktuell nu som då. Vi ska snacka om problemen och vi kommer inte sitta still på stenen. Handling och därtill kommunikation.

Vår hedersgäst Luigi Cabini

På plats i Madrid satt Luigi Cabini, styrelseordförande för Global Sustainable Tourism Council – GSTC, redo att inviga mötet. GSTC härstammar från FN:s turismorgan och följer de 17 globala hållbarhetsmålen. Organisationen sätter den globala standarden för hållbarhet inom resor och turism.

Som styrelseordförande för GSTC lade Cabini fokus på pandemin och gav omvärldsanalys relevant för perioden innan, under och efter pandemin. Han visade statiskt på hur hållbarhet har blivit allt viktigare för resenärer samt hur pandemin kan vara drivkraften för att öka takten i att utveckla en hållbar besöksnäring. Vi på Djurgården vill definitivt vara i framkant och visa på hur Djurgården är en självklar destination för hållbar utveckling.

Våra fyra fokusområden

Genom delad kunskap vill vi inspirera varandra att minska den egna påverkan. Vi har tagit fram fyra fokusområden som ska ligga till grund för Djurgårdens hållbara utveckling. Hållbarhetsgruppen har arbetat hårt och flitigt med förberedelserna och under mötet introducerades de föreslagna målen för 2022, 2025, och 2027. Medlemmarna ur hållbarhetsgruppen introducerade våra fokusområden, och sedan fick alla välja ett område som de ville diskutera under mötets gång, för att sedan återkoppla till de övriga.

1) Fossilfritt och Bilfritt

Vi vill att Djurgården ska vara en plats för människor. Dagens parkeringsplatser för sig bättre som upplevelseytor än uppställningsplatser. Vi vill att alla transporter av varor och personer på Djurgården är fossilfria samt att kvarvarande plast kommer från fossilfria källor. Fokusområdet fossilfritt och bilfritt introducerades av Peter SKogh från Tekniska museet som sedan ledde diskussionen i gruppen tillsammans med Tomas Frisk från Skansen.

Deltagarna diskuterade flitigt och det är omöjligt att nämna allt som sas under mötets gång. Några av punkterna som däremot togs upp var bland annat att underlätta för cyklister genom att upprätta säker cykelförförvaring samt anpassa leveranser till tider då besökarna är få effektivisera transport av varor genom samordning.

Sedan får vi inte glömma att vi redan har kommit en bit på vägen. Folke och Bernadottes bro är redan byggd, invigd och används dagligen av både cyklister och gående. Vi samarbetar med MovebyBike och är anslutna till Nollzon Taxi. Vi både dyker och skräplockar för att uppmärksamma att vi måste hålla naturen ren tillsammans.

Gruppdiskussion: Fossilfritt och bilfritt djurgården

2) Hållbar matkultur

Hur vi producerar och konsumerar mat har stor påverkan, inte minst på vår hälsa och miljö. Vi på Djurgården vill tillsammans vara drivande för en hållbar restaurangbransch och har därför gjort ”en hållbar matkultur” till ett av våra fyra gemensamma fokusområden. Carin Broryd från Gröna Lund och Tin-Tin Jersild från Rosendals Trädgård presenterade fokusområdet Hållbar matkultur. De berättade om hur vi vill minimera matsvinnet och etablera Djurgården som en destination för hållbar matkultur för gästen, personalen, Östersjön och planeten.

Under diskussionens gång togs det upp många bra och tänkvärda idéer, framförallt att vi måste jobba i säsonger och att en viss procentsats ska vara ekologiskt. Även att vi väljer råvaror baserat på kvalitet och ursprung och att målet ska vara att man som gäst vet att om man äter på Djurgården för man ett gott val. Vi på Djurgården arbetar för att skapa en hållbar matkultur, vi delar ut fröpåsar i syfte att inspirera och informera om den biologiska mångfalden. Redan nu kan du läsa om hur vi deltar i Nätverket Hållbara Restauranger.

Gruppdiskussion: Hållbar matkultur

3) Öppet, välkomnande och tillgängligt

Djurgården är öppet och tillgängligt för alla, det kostar inget utan är gratis entré alla dagar i veckan. Tillsammans arbetar vi för en plats där alla känner sig inkluderade och välkomna. Fokusområdet Öppet, tillgängligt och välkomnande presenterades av Jan Naumburg från SMTM och Sabina Korkmaz från Nordiska museet. Några av de saker vi vill är att Djurgården ska vara en världskänd destination som är öppen året runt för natur, kultur och nöjen. Tillsammans vill vi att Djurgården ska vara snyggt och rent, tryggt och säkert.  

Det är som mörkast under vinter här i Stockholm och det togs bland annat upp genom att vi ökar belysningen kan vi skapa trevnad och trygghet bland besökarna och anställda. Vi bygger redan från början att det ska vara inkluderande för alla och att vi har en tydlig värdegrund.

Vi bryr oss om att alla ska känna sig välkomna oavsett kulturell eller ekonomisk bakgrund, sexuell läggning eller könsidentitet. Redan nu samarbetar vi med Stockholm LGBT för att skapa en öppen och tillgänglig Djurgården.  

Gruppdiskussion: Öppet, tillgängligt och välkomnande

4) Ständigt pågående världsutställning

Vi välkomnar samtal om framtiden. På våra attraktioner, och genom våra samarbeten, aktiviteter och utställningar, inspirerar och folkbildar vi årligen miljontals besökare. Fokusområdet Världsutställning för hållbar utevckling introducerades av slottsfogde Magnus Andersson från Kungliga Djurgårdens förvaltning. Vi vill locka, inspirera och engagera våra gäster genom vårt sätt att tillsammans arbeta långsiktigt och hållbart.

Några punkter som togs upp under diskussionen är att det som gör Djurgården unikt är dess kombination av kultur och natur. Vi kan utöka vårt samarbete med lärosäten samt arbeta tematiskt i olika konstellationer. När alla gör något litet blir det stort när vi är många.

På bästa möjliga sätt försöker vi skapa en pedagogisk miljö där både kan lära stora och små om hur vi tillsammans kan skapa en hållbar värld genom att bevara och ta hand om miljön. Vi bygger utställningar som är fast förankrade i kunskap och diskuterar framtiden, ex. Antropocen och Human Nature.

Gruppdiskussion: En världsutställning för hållbar utveckling, till vänster står illustratören Helena Lindholm och illustrerar mötet.

Sammanfattningsvis var detta ett viktigt steg framåt för att sätta konkreta mål för vårt arbete. Inget är ristat i sten ännu, men mycket mottogs väl. Dialogen fortsätter med ambitionen att målen ska antas vid årsmötet i april 2022. Att anta mål är viktigt, men att agera är förstås viktigare, så arbetat fortsätter ständigt.

Låt oss alla ta i…

Vi låter även Pugh Rogefeldt avsluta denna text på samma sätt som han avslutar låten.

Ja om vi alla tar i, i, i.
Låt oss alla ta i, i, i.
Låt oss alla ta…
Sluta tjata lägg av och gnata, va positiv istället.

Pugh Rogefeldt i ”Finns det lite stolthet kvar”

Så enkla ord men så viktiga.

Helena Lindholms illustrationer från mötet

Ett fossil- och bilfritt Djurgården och främjar stockholmarnas fysiska och mentala hälsa (3.4)

Tillsammans jobbar vi för en hållbar besöksnäring och turism (8.9)

Ett öppet, inkluderande och välkomnande Djurgården (10.2,3)

En plats för hållbar matkultur minskar matsvinn och avfall (12.3,5)

En världsutställning för hållbar utveckling visar besökare hållbar livsstil (12.8)

By using residual masses from infrastructure projects as a local resource close to the extraction site, heavy transports are reduced, and the outlet of carbon dioxide lowered. The project can contribute to the integration of climate measures into the city’s strategies and planning. (13.2)

Hållbarhetsmötet ger alla deltagare en chans att göra sina åsikter hörda (16.7).

Djurgårdsaktörer ingår i samarbete för en fortsatt hållbar utveckling (17.14).