6189

Kungliga Djurgårdens hållbarhetsarbete får internationellt erkännande

Kungliga Djurgården tilldelas utmärkelsen Green Destinations Platinum Award för ett strukturerat hållbarhetsarbete inom FNs alla hållbarhetsmål och pekas ut som en förebild och inspiration för andra storstadsdestinationer i världen. Med stolthet och engagemang fortsätter vi tillsammans vårt arbete för att vara en plats för kultur, nöje och natur idag och i framtiden.

Långsiktigt hållbarhetsarbete

Kungliga Djurgårdens Intressenters 60 medlemmar driver tillsammans med Kungliga Djurgårdens förvaltning och med stöd av Visit Stockholm och Nationalstadsparken sedan 2016 ett långsiktigt hållbarhetsarbete för att tillsammans göra Djurgården till en hållbar destination. Vi har inventerat våra verksamheter och identifierat fyra områden där vi har mest negativ påverkan. Inom dessa fokusområden har vi sedan ställt upp hållbarhetsmål till 2022, 2025 och 2027. Målen antogs på årsmöte och nu arbetar vi gemensamt mot målen. Här på Djurgården har vi en lång tradition av att ta emot gäster och vill fortsätta att göra det i många generationer framåt.

”Djurgården och Nationalstadsparken är en grön lunga i vår huvudstad som betyder mycket för såväl stockholmarna som turister och andra besökare. Med ett stort utbud av rekreation och underhållning är Djurgården en betydande del av besöksnäringen i vår huvudstadsregion. Att Djurgården dessutom är en del av vår unika Nationalstadspark gör platsen ännu mer speciell. Ett genomtänkt hållbarhetsarbete är en förutsättning för att naturen och kulturen på Djurgården ska kunna behållas och utvecklas. Den här utmärkelsen är ett kvitto på det arbete och engagemang som Kungliga Djurgården bedriver.”

Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län och ordförande för Nationalstadsparksrådet

Att vara i ett internationellt sammanhang

Men hur står sig vårt arbete i förhållande till FN:s hållbarhetsmål? Och hur står sig vårt arbete i relation till andra destinationers – nationellt och globalt? I oktober 2021 bestämde vi oss för att undersöka det genom att som destination gå med i den ideella organisationen Green Destinations Award and Certification Program. Det är ett program som genomlyser destinationers hållbarhetsarbete utifrån FNs globala hållbarhetsmål och de kriterier som Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ställt upp för hållbar turism.

Bedömning utifrån globala kriterier

Genom programmets digitala verktyg har vi systematiskt gått igenom och rapporterat vårt hållbarhetsarbete under fler än 100 kriterier och indikatorer, såsom inventeringar, gemensamt antagna mål, genomförda aktiviteter, gemensamma policys och vårt nära samarbete. Det har resulterat i en en rapport som omfattar drygt 200 sidor.  Rapporten har under sensommaren granskats av en extern revisor med gott resultat. I revisionen beskrivs Djurgården som ”en inspiration för fler storstadsdestinationer som visar att det är möjligt att arbeta i en hållbar riktning även för dessa destinationer.”  

Green Destinations Platinum Award

Revisionen visar också att Djurgården uppfyller 94 procent av hållbarhetskriterierna och tilldelat Kungliga Djurgårdens Intressenter Green Destinations Platinum Award.

“We have the pleasure to inform you that the Green Destinations Certification Committee decided on a 9.4 compliance score of Royal Djurgården with the Green Destinations Standard for destinations, and to grant the Green Destinations Platinum Award status. Congratulations on this excellent achievement!”

Albert Salman, Green Destinations Certification Programme Manager

”Det är fantastiskt att Kungliga Djurgårdens intressenter tilldelats Green Destination Platinum Award. Det är ett kvitto på ett framgångsrikt arbete och en långsiktig ambition från Djurgårdens alla aktörer. Bakom detta ligger hårt arbete, djup kunskap och mod. Vid sidan av intressenternas otroliga insats vill jag också lyfta fram det kompetenta ledarskap Camilla Zedendahl bedriver för Kungliga Djurgårdens intressenter och destinationens hållbara utveckling”, säger Caroline Strand VD för Visit Stockholm.

Utmärkelsen delas ut på Green Destinations 2022 Future of Tourism Summit i Aten den 27 september.

Detta arbete relaterar till alla FNs 17 hållbarhetsmål.

Foto över Djurgården: Henrik Trygg / mediabank.visitstockholm.com