6360

Magisk vintersatsning ger säsongsförlängning och 1 400 jobb

Gröna Lunds nya Winter Wonderland är en av Gröna Lunds största satsningar någonsin. För första gången öppnar tivolit upp mitt under den mörkaste delen av året. Den magiska vintervärlden väntas locka 150 000 gäster under perioden 2 december 2022 till 8 januari 2023.

Förlängd säsong

Efter att ha etablerat en höstsäsong med Halloween och oktoberfest, tar Gröna Lund nästa steg för att utöka säsongen och också arbeta med vintern. Detta som en del i en långsiktig strategi att bli en helårsverksamhet. Men att öppna ett tivoli på vintern har sina utmaningar. Det har man tagit fasta på och vänder vinterväder och mörker till fördelar. Genom sin förlängda säsong kan Gröna Lund nyanställa ungefär 1 400 personer. Många av dessa är unga.

En ljusupplevelse i vintermörkret

Winter Wonderland är inte en julmarknad. Temat är i stället vinter med fokus på belysning och vinteraktiviteter för en bred publik. Det blir shower, matupplevelser och spel med vintertema. Dessutom en 40 meter lång pulkabacke och afterski med liveband. Winter Wonderland är också en ljusupplevelse i vintermörkret. Att öppna upp en anläggning som normalt är stängt under årets mörka månader kräver att man tänker nytt.

Ny belysning har behövts och då har man passat på att göra själva belysningen till en upplevelse i sig. Målet har varit att parken skall bada i färgglad och gnistrande belysning med ljusshower, ljusspel på fasader, väggar och attraktioner, och storslagna ljusinstallationer. Allt med LED-belysning som drar minimalt med el, något som är viktigt ur hållbarhetssynpunkt och med tanke på den energikris som pågår.

Genom att använda LED-belysning i Winter Wonderland bidrar Gröna Lund till förbättringstakten vad gäller energieffektivitet. (7.3)

Genom Winter Wonderland förlänger Gröna Lund sin säsong och kan under vintersäsongen nyanställa 1 400 personer. Många av dessa är unga. Härigenom främjar de ungas anställning, utbildning och praktik och bidrar till en hållbar turism som skapar arbetstillfällen. (8.6,9)