6327

Kungliga Djurgårdens Intressenter förbinder sig att agera i klimatfrågan

Kungliga Djurgårdens Intressenter har undertecknat The Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism. Därmed sällar vi oss till destinationer som Göteborg, Aten, Finland, Scotland och 700 aktörer världen över. Tillsammans förbinder vi oss att agera i klimatfrågan och bidra till att minska besöksnäringens klimatpåverkan.

Ett viktigt steg

Den 15 november samlades drygt 80 representanter för Kungliga Djurgårdens Intressenter för att följa upp gemensamt ställda mål och blicka framåt. Som ett led i det långsiktiga och strategiska hållbarhetsarbetet skrev Kungliga Djurgårdens Intressenters styrelse under mötet under The Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism. Närvarande via länk för att högtidligen övervara signeringen var Jeremy Smith, en av medförfattarna till deklarationen. Deklarationen togs fram i samband med COP26 i Glasgow 2021. Den är ett globalt initiativ med fokus på klimatfrågor kopplade till turism och att driva på för minskning av besöksnäringens klimatpåverkan.

En konkret handlingsplan med gemensamt uppsatta mål

The Glasgow Declaration belyser den akuta nödvändigheten av att agera i klimatfrågan. Undertecknarna åtar sig att mäta, sänka sina utsläpp, regenerera och säkra finansiering. Genom att skriva under deklarationen förbinder sig Kungliga Djurgårdens Intressenter att inom tolv månader ta fram en konkret handlingsplan för minskade utsläpp. Genom det målinriktade arbete som gjorts intressenterna emellan finns en plan redan upprättad. Denna kommer att lämnas in inom kort.

En deklaration för minskade utsläpp

The Glasgow Declaration tillkom för att skapa engagemang och driva på utvecklingen för att minska turismens koldioxidutsläpp. Målet är en halvering av utsläppen under de kommande tio åren. Och att nå netto noll så snart som möjligt före år 2050.

– Vi på Kungliga Djurgården vill vara med och driva på utvecklingen av en hållbar turism. Att underteckna The Glasgow Declaration är en naturlig följd av det djupa engagemang i frågorna som alla vi på Djurgården känner. Det ställer krav på oss att mäta, agera och följa upp, vilket går helt i linje med det sätt vi redan arbetar på, säger Camilla Zedendahl, vd Kungliga Djurgårdens Intressenter.

Under dagen offentliggjordes även att the Global Sustainable Tourism Council (GSTC) beslutat förlägga sin världskongress till Sverige, Stockholm och Kungliga Djurgården 2024. Detta efter en gemensam inbjudan från Visit Sweden, Visit Stockholm, Tillväxtverket och Kungliga Djurgårdens Intressenter.

https://www.unwto.org/the-glasgow-declaration-on-climate-action-in-tourism

FAKTA

  • The Glasgow Declaration on Climate Action togs fram under COP26 i Glasgow 2021.
  • Den togs fram i samarbete mellan United Nations World Tourism Organisation (UNWTO), United Nations Environment Program (UNEP), Visit Scotland, the Travel Foundation och Tourism Declares a Climate Emergency.
  • Deklarationen har fram till november 2022 skrivits under av drygt 700 aktörer från alla sektorer inom besöksnäringen. Det är stater och institutioner, regioner och destinationer, företag och organisationer från såväl privat sektor som från civilsamhälle, och universitet och lärosäten.
  • Den 27 september 2022 erhöll Kungliga Djurgården Intressenter Green Destinations Platinum Award för strukturerat arbete utifrån GSTCs uppställda kriterier.
  • Den 15 november 2022 skrev Kungliga Djurgårdens Intressenter under deklarationen.

Royal Djurgårdens strategiska arbete för ett fossilfritt Djurgården främjar klimatet. Genom att skriva under The Glasgow Declaration on Climate Action åtar vi oss att minska våra CO2 utsläpp och därmed bidra till en minskning av besöksnäringens klimatpåverkan. (13.2)