6657

Skansen branschvinnare inom Sustainable Brand Index 2023

Skansen rankas som Sveriges mest hållbara varumärke inom rese – och turismbranschen enligt svenska konsumenter. Det visar den årliga varumärkesstudien Sustainable Brand Index som presenterades i veckan.

Sustainable Brand Index 2023

Sustainable Brand Index är Europas största varumärkesstudie om hållbarhet och mäter svenska konsumenters uppfattning om hur hållbara varumärken är. Årets studie visar att Skansen rankas som etta i branschkategorin ”Resor & turism”.

– Vi är glada och stolta över utlåtandet från svenska konsumenter. Placeringen är ett glädjande kvitto på att det vi gjort hittills för att vara en hållbar destination märks. Med det sagt så är hållbarhetsarbete inget man blir färdig med. Skansen och våra tillgångar, så som historiska hus, grönområden och djurpark, har förvaltats sedan 1891. Och de ska lämnas vidare till kommande generationer. Det kräver långsiktighet och kontinuitet, säger Yvonne Nordlind, marknads- och kommunikationschef på Skansen.

Höga ambitioner

Stiftelsen Skansen har höga ambitioner med hållbarhetsarbetet. De har ett fokus på artbevarande och biologisk mångfald och att bevara och tillgängliggöra kulturarvet. Därutöver har betoning de senaste åren bland annat legat på att stärka det pedagogiska arbetet, minskad vatten- och energiförbrukning, omställning till fossilfri grön el, minskat avfall och ökad återvinningsgrad.

– Vårt stadsnära läge, mitt i Stockholm, ger unika förutsättningar för oss att nå massor med människor med hållbara upplevelser av Sveriges natur och kultur. Genom att sätta upp mål och ta kloka beslut idag hoppas vi kunna inspirera fler till att göra hållbara val, säger Karin Ringholm, som är parkchef och även samordnar hållbarhetsfrågor för Skansen.

Skansens hållbarhetsarbete

Skansens hållbarhetsarbete utgår från en handlingsplan med tolv fokusområden som har en direkt koppling till FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030. Varje fokusområde har delmål som berör alla delar av verksamheten och följs upp varje år. Här är några exempel på vad som gjort under senare år:

  • Inom ramen för Skansens arbete med artbevarande och biologisk mångfald håller de utrotningshotade arter i djurparken, arbetar med lantraser, biologiskt gynnsamma grönområden och kulturarvsväxter. Insatser under senare år inkluderar även öppnandet av östersjöcentret Baltic Sea Science Center (2019) samt en utställning som visualiserar biologisk mångfald tillsammans med Visualiseringscenter C i Norrköping, Stockholm Resilience Center och Sveriges lantbruksuniversitet (2022).
  • Som djurpark har Skansen även ett ansvar som sträcker sig utanför den egna fysiska platsen. Skansen har under ett antal år arbetat för att i högre grad samarbeta med forskningen. Därigenom har man aktivt kunna bidra till artbevarande och biologisk mångfald. Det stadsnära läget ger en unik möjlighet att nå ut till och engagera en stor mängd gäster, skolor och företag.
  • Genom att bevara och tillgängliggöra kulturarvet visar Skansen hur historia kan bidra till lösningar för ett hållbart samhälle. Ett besök på Skansen ger inte bara en inblick i historien. Det ger också perspektiv på våra egna liv här och nu. Genom att sätta samhällsaktuella frågor i ett historiskt perspektiv engageras människor till att förstå och vara aktiva i sin egen samtid.
  • Årligen välkomnas ett mycket stort antal skolelever, 2022 tog Skansen emot 55 565 skolelever. Alla skolvisningar och lektioner har ett mål och koppling till Agenda 2030.
  • Skansen har minskat mängden hushållsavfall med 28% från 2018 till 2022 tack vare ökad sortering. Under 2022-2023 har även nya sopsorteringsstationer för Skansens gäster tagits fram i ett samarbetsprojekt med Konsumentföreningen Stockholm.
  • Alla Skansens fordon körs på el eller EcoPar Bio.
  • Skansen fortsätter att minska och effektivisera energiförbrukningen. Användandet av den sista oljepanna som eldats med EcoPar Bio upphör under 2023. All el som förbrukas har märkningen bra miljöval.
  • De flesta av alla små maskiner, som motorsågar och gräsklippare, har bytts ut till batteridrivna. De få som är kvar körs på miljöbränsle.
  • Nya hållbarhetsmål har implementerat tillsammans med Skansens restauratörer. Det innebär bland annat att vegetariska fullgoda alternativ ska finnas högst upp på menyn. Fisk ska komma från hållbart fiske, köttprodukter ska vara svenska (alternativt EU ekologiska) och ingen icke-certifierad palmolja får användas.

Skansens hållbarhetsarbete sker inom alla de 17 globala hållbarhetsmålen.