6934

Nationellt samarbete för framtidens kompetens

Kunskapsförmedling är en central uppgift för de många museerna på Kungliga Djurgården och så är även samarbete. När nu regeringen politiskt beslutat att stärka ingenjörslandet Sverige, initierar Tekniska museet och Teknikföretagen ett flerårigt samarbete för att få fler unga att se en framtid inom teknikområdet.

Ingenjörslandet Sverige

Sverige har en lång historia som ingenjörsland. Men bristen på just ingenjörer är ett hinder som riskerar att stoppa den gröna omställningen. I somras aviserade regeringen en omläggning av utbildningspolitiken med större fokus på STEM – Science Technology, Engineering, Mathematics. Nu ska en nationell strategi ska tas fram.

Vi står inför stora utmaningar kring klimat, hållbarhet, inkludering och kompetensförsörjning. Detta behöver mötas med nya idéer, nya innovationer och nya generationer av problemlösare. Frågorna vi står inför är svåra att överblicka och förstå. Och det är svårt att se sig själv som en del lösningen.

– Genom att göra unga delaktiga i problemlösning kring sin egen framtid vill vi tillsammans förändra bilden av vad teknik är och göra teknikämnet till skolans roligaste ämne, säger Peter Skogh, museidirektör Tekniska museet.

Wisdome Stockholm – visualisering i världsklass

En viktig del av samarbetet är nya Wisdome Stockholm som öppnar på Tekniska museet senare i höst. Med världsledande teknik för visualisering av vetenskap skapas omslutande, interaktiva upplevelser i 3D. Visualiseringar som gör det möjligt att greppa allt från rymdens enorma avstånd till universums minsta byggstenar, överblicka tidsramar från miljoner år till en tusendels sekund. De gör det svårbegripliga både enklare och roligare att förstå. I nätverket av fem domer i landet är Wisdome tänkt att fungera som lärresurs och ett verktyg för skolan tillsammans med klassrumsundervisningen.

– Wisdome Stockholm är långt mer än underhållning; det är en nyckel till att utbilda nästa generation av problemlösare och innovatörer genom lustfyllt lärande. Utveckling av samarbetet pågår och redan under nästa läsår hoppas vi rulla ut satsningen till skolor i hela landet. Klart är att det kommer att bli tillgängligt för många och det kommer att innehålla massor av spännande teknik, säger Maria Olsson, chef för lärande på Tekniska museet.

Wisdome Stockholms världsledande tekning för visualisering av vetenskap ger förutsättningar för ett lustfyllt lärande. (4.7)