Certifieringar och utmärkelser

GREEN DESTINATIONS PLATINUM AWARD

Kungliga Djurgården har 2022 tilldelats utmärkelsen Green Destinations Platinum Award för ett strukturerat arbete inom alla FN:s hållbarhetsmål och pekas ut som en förebild och inspiration för andra storstadsdestinationer i världen. 

”Royal Djurgården is working with sustainability issues in all GSTC topics. It can be seen as a lighthouse for sustainable destinations worldwide where a destination included in a capital city can focus on all necessary issues in a structured way.” 

VINNARE GREEN DESTINATIONS TOP 100 STORY 2022

Kungliga Djurgården prisas för sitt gemensamma och strategiska arbetssätt och ett hållbart ledarskap. Djurgården utsågs till vinnare i klassen Business & Management i vid Green Destinations Story Awards i mars 2023.

”Royal Djurgården, Sweden, has won the 1st place in the category ”Business & Marketing” in recognition of leadership towards engaging the private tourism sector in sustainability and finding innovative ways to communicate sustainability efforts.”

Certifieringar

BRA MILJÖVAL
Eco Sightseeing Stockholm

DEMTETER
Rosendals Trädgård

GREEN KEY
Gröna Lund

ISO 9001
Restaurangen på Tekniska

ISO 14001
Rederi Ressel
Sjöhistoriska museet
Stockholms spårvägar
Restaurangen på Tekniska
Vasamuseet
Vrak – Museum of Wrecks

KRAV
Junibackens restaurang
Rosendals Trädgård
Strömma Restauranger
Restaurangen på Tekniska

Utmärkelser och priser

GRÖNA LUND

2014 S:t Julianpriset, Stockholms stad – Arbetsgivaregenskaper
2018 Human Growth Award – Årets HR team
2019 Årets hållbarhetsinsats, Hållbar besöksnäring – för UpCycle challenge


JUNIBACKENS RESTAURANG

2018 Årets hållbara meny, Hållbara restauranger


PARKTEATERN

2017 S:t Julianpriset, Stockholms stad – Tillgänglig information och kommunikation


ROSENDALS TRÄDGÅRD

2020 Hållbarhetspriset 100% Cirkulärt 20/21, White Guide – I kategorin Helhetsgrepp för Experiment 2000m2


SKANSEN

2015 S:t Julianpriset, Stockholms stad – Fysisk tillgänglighet
2023 Vinnare Sustainable Brand Index i kategorin Resor & Turism


TEKNISKA

2013 International Design Communication Awards – Best programme for targeted audience för utställningen 100 innovationer
2016 Årets museum, Riksförbundet Sverige museer och Svenska ICOM – för framgångsrikt förnyelsearbete och brukarorienterat fokus
2017 Årets samtidsdokumentation, DOSS – För projektet Mobil på flykt
2017 Children in Museums Award, European Museum Academy och Hands On! International – för arbetet med att vara ett kreativt och nytänkande museum för barn
2017 Swedish Arts & Business Award, Kultur & Näringsliv
2018 S:t Julianpriset, Stockholms stad – Tillgänglig information och kommunikation för utställningen Mega mind
2022 World in Proerty Award för Widsome Stockholms världsunika byggnad, som trots sitt något undanskymda läge på Tekniska muséets innergård, tänjer på gränserna för vad som är möjligt att konstruera i trä.

WÄRDSHUSET ULLA WINBLADH

2021 Vinnare av matro.nu – Diplom, för restaurang med bästa samtalsmiljö


Dessutom har priser tilldelats
FOLKE BERNADOTTES BRO

2019 Stadsmiljöpriset, Stockholms Handelskammare
2020 Årets Stockholmsbyggnad, Stockholms stad