6278

Smarta sätt att välja rätt

Kungliga Djurgårdens Intressenter gästades av Milena Nikolova, expert och forskare med beteendeekonomi inom turism i fokus, vid en Djurgårdsfrukost på nyöppnade Konsthallen den 20 oktober. I en spännande presentation berättade hon om hur kunskap om mänskligt beteende, hur vi processar information och fattar beslut, kan göra hållbarhet till en enkel och icke förhandlingsbar aspekt för våra gäster. Och dessutom bidra till bättre affärsmöjligheter.

Djurgården en internationell förebild

I september fick Kungliga Djurgårdens Intressenter ta emot utmärkelsen Green Destinations Platinum Award för Djurgårdens gemensamma strategiska och långsiktiga hållbarhetsarbete. Detta uppmärksammades av Milena som påpekade att symbolvärdet med goda förebilder är viktigt i en osäker tid. Hon menar att goda förebilder, som visar att hållbarhet är en självklar grund för destinationsutveckling, pekar ut en ny riktning där hållbara val inte är förhandlingsbara.

Vad har vi för val?

Många frågar sig hur mycket resurser man kan lägga på hållbarhet i en värld där så mycket är osäkert? Men Milena Nikolova menar att det inte är en fråga vi kan ställa oss. Hållbarheten är inte förhandlingsbar. Vi måste välja rätt väg och göra de hållbara valen till standard, omöjliga att motstå och icke förhandlingsbara för våra gäster. Med kunskap om mänskligt beteende kan vi använda design, sätt att presentera och kommunicera för att styra, eller nudga, gästernas beteende i önskad riktning och få dem att göra smarta val.

Milena Nikolovas rapport ”Smarta sätt” , om sätt att trimma produkter och tjänster för att de ska bli mer lönsamma och hållbara och puffa gästernas val i rätt riktning, finns att hitta på vår nyligen skapade inspirationssida. Där har vi samlat allehanda matnyttig information från hela branschen.

Ta gärna del av Milena Nikolovas presentation People-smart, Business-smart and Sustainability-smart.

Genom nudging kan vi bidra till en mer resurseffektiv konsumtion. (8.4)

Med kunskap om mänskligt beteende kan vi använda design, sätt att presentera och kommunicera för att styra gästers beteende i önskad riktning och få dem att göra smarta och hållbara val utan ansträngning. (12.3, 5)