Öppet, tillgängligt & välkomnande

Djurgården är öppet för alla. Tillsammans arbetar vi för en tillgänglig plats där alla känner sig inkluderade och välkomna. Oavsett din historia, dina utmaningar eller vem du älskar ska du alltid mötas med respekt, värdighet och omtanke. Vi ser att mångfald är en motvikt till enfald och med respekt för platsens historia bejakar vi förändring för att ständigt utvecklas och vara en grön, skön plats att besöka.

Vi finns här för att en var ska få njuta, ha roligt, lära något nytt, bli inspirerade och dela upplevelser.  Därför fortbildar vi oss, ingår viktiga samarbeten och har tillgängligheten som en aspekt i allt vi gör.